Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Ledningsgrupp

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade utbildningarna på området Ledningsgrupp.

MODUL 1

Ledningsgruppens syfte, arbetsform, gruppdynamik, kommunikation och möten

 • Ledningsgruppens syfte - är det tydligt, är det accepterat, är det uttalat?
 • Ledningsstruktur – vilka mötesforum hanterar vad?
 • Vilka typer av frågor vi bör hantera i ledningsgruppen.
 • Vad ska vi ha för typ av möten och hur bör de genomföras.
 • Hur man får merparten av mötestiden att fokusera på strategiska framtidsfrågor.
 • Hur man får ledningsgruppen att stå enad bakom fattade beslut.
 • Hur man kan säkerställa att beslutsfattandet leder till konkreta handlingar.
 • Strategier som säkerställer att budskap når ut i organisationen.
 • Gruppdynamik och gruppens olika faser. Förändring, påverkan och styrning.

MODUL 2

Ledningsgruppens ekonomistyrning

 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.
 • Balansräkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Resultaträkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi arbeta med och med vilken intervall för att tillgodose andra intressenter?

Jag är intresserad av en företagsanpassad utbildning


Välj område


Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg