Peter Melin

Peter är affärsutvecklare och har en bakgrund som skandinavisk ledare och försäljningschef på internationella bolag som Yamaha och Bose. Han har i sina tidigare roller också varit verksam i affärsprocesser i Europa, USA och Japan.

Som affärsutvecklare på Västsvenska handelskammaren är Peters huvudsakliga uppgift att arbeta med chefer, ledare och ledningsgrupper i storbolag. 

Peter har ett stort intresse av försäljning, utveckling av ledare, tillväxtfrågor och nätverk som ett unikt verktyg för att skapa innovation, företagsetableringar och utveckling av befintliga verksamheter.

Kontakta Peter för att diskutera ledarskap, försäljning och erfarenhetsutbyte genom nätverk.

Läs mer om Handelskammarens affärsnätverk