Annica Berg

Annica är kommunikationschef för Västsvenska Handelskammaren. Genom strategisk kommunikation, varumärkesstrategi, marknadskommunikation, digital utveckling, medierelationer och PR leder hon Västsvenska Handelskammarens kommunikativa arbete.

Annica har en bred bakgrund från interaktion och samverkan mellan näringsliv, politik, region och kommun och har stor förståelse för hur gränssnittet mellan näringsliv och samhälle ser ut.

Kontakta henne när ni söker intervjupersoner eller expertkontakter inom våra olika politiska områden, i övriga pressrelaterade frågor eller annan medierelaterad verksamhet.

meddelande till annica