Maria Gelin

Maria Gelin, grundare av konsultfirman Lore AB, är föreläsare på Västsvenska Handelskammarens styrelse utbildning.

Maria Gelin har över 20 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor med en gedigen akademisk bakgrund. Tidigare erfarenhet bl a som miljöchef på Swedavia som strategisk miljökonsult inom förnybar energi och miljöriskvärderingar på det globala miljökonsultföretaget Golder Associates samt som senior handläggare på Länsstyrelsen i tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Maria möter du på vår styrelse utbildning dag 3.