Mathilda Ekström

Driver Mervärde som stärker ledare och verksamheter att göra mer av värde.

Tre viktiga komponenter är: Insikt – handling – effekt

Arbetar med:
- Ledar- och verksamhetsutveckling
- Team/grupputveckling
- Värdegrundsarbete/företagskultur
- Rekrytering och second opinion
- Mötesledning/Facilitering
- Mentorskap

Har under sina 14 år som socialpsykolog haft förmånen att leda utvecklingsprocessen för över tusen individer inom främst ledarskap, hälsa och karriär. Hennes spetskompetenser är; ledarskap, grupprocesser och kommunikation.