Eva Arnell

Eva har uppdrag som samtalsledare i Handelskammarens Affärsnätverk sedan många år tillbaka och har stor erfarenhet av att bygga värdeskapande grupper och skapa engagerande möten.

Eva har en lång bakgrund inom HR och har verkat som HR chef dels inom olika Volvobolag och sedan i Borealis, Shell och ST1. Eva har jobbat som senior konsult inom konsultbolaget Lisberg, med Executive Search, Management assessment och teamutveckling. Eva var under en period Vice President på MIL Institute i Lund som jobbar med affärsdriven ledarskapsutveckling genom lärfilosofin ARL – Action, Reflection, Learning, Ett synsätt som genomsyrar Evas ledarskap som samtalsledare i våra grupper.

Eva har idag eget företag som jobbar med Facilitering av Ledarskap, Organisation och Team.