Klimatlöftet - nu kör vi!

Efter en vår med flera kick-offer, inspirationsträffar och delade tips ser Camilla Kinnear, projektledare Klimatlöftet, fram emot projektets start i oktober.

Den gröna omställningen har skapat ett enormt behov av klimatsmarta produkter och tjänster. En hållbar utveckling kan dessutom minska risker och kostnader, vilket är en ytterligare anledning för företag att engagera sig. Genom att dela både framgångar och misslyckanden visar vi vägen för andra; det är de små stegen vi tar och berättar om som får fler att känna ”det där kan ju vi också göra…”.

Camilla Kinnear, ansvarig för klimat och hållbarhet på Västsvenska Handelskammaren och projektledare för Klimatlöftet.

Under vårens kick-offer lyssnade vi till många exempel på hur hållbarhetsmål, företagskultur och engagemang driver företag att ta nästa steg, och sedan nästa. Det är inte bara lagkrav och kundkrav som driver på, utan också ett allmänt samhällsansvar vi alla känner av. När man väl börjat och inser att man kan göra ”mer med mindre” upptäcker man att det även handlar om smarta och kostnadseffektiva affärer. Vem vill inte vara en del av det? Att ta hand om våra resurser, minska vår förbrukning och dra ned på onödiga transporter är både affärssmart och klimatsmart – alltså en hållbar utveckling för både ekonomi och miljö.

Olika aktörer delade även med sig av tips på hur man kan minska materialanvändning, återanvända material, utnyttja spill, designa för uppgradering och hur detta även kan leda till mer klimatsmarta transporter och minskad energianvändning. Vi hörde om hur vi kan hjälpa våra kunder fatta hållbara beslut, samt skapa incitament för beteendeförändringar både hos kunder och inom den egna verksamheten. En ytterligare nyckelfaktor är ledarskap, då allt handlar om att driva förändring och affärsutveckling. Det finns en stark enighet i att omställningsarbetet behöver drivas på styrelse- och ledningsnivå och genomsyra hela organisationen. Man bör exempelvis dra nytta av drivkraften från engagerade och välinformerade medarbetare som kan bli ambassadörer både inom och utanför företaget. Många exempel på hur små förändringar gör stora skillnader i minskat CO2 utsläpp, och generera ny teknik och innovativa lösningar som möjliggör en omställning för andra. Som sagt, en vår fylld av framsteg som vi har fått ta del av!

Utöver våra egna event, var en av mina starkaste upplevelser under våren ett seminarium om ”Business and Biodiversity” på Botaniska Trädgården. Där diskuterade man vikten av att sätta pengar på miljöfrågor. Med ett minskat naturkapital på 40% sedan början av 1990 är det inte svårt att förstå vikten av att skydda det som finns kvar, och kopplingen mellan ekonomi och miljö är så tydlig! Inte bara för kommande generationer men också för oss, här och nu.

Genom att lära oss mer och lyssna på andras erfarenhet kan vi hitta många idéer i vardagen: Behöver paketet vara så stort och plasten så tjock? Pappersmugg eller porslin, vilket val gör jag? Eller som restaurangen jag nyligen besökte som hade en skylt där det stod hur många kilo mat de slänger varje vecka. Det kan verka banalt, men jag kan lova att den skylten gör skillnad när man plockar till sig på tallriken. Små saker gör skillnad om det är flera som gör dem. Och som ett företag sa: ”man hittar ett lugn i att det bara finns en väg framåt”, så varför vänta?

Tillsammans med Företagarna Västra Götaland och Klimat – 2030 Västra Götaland ställer om driver vi nu Klimatlöftet. Detta samarbete mellan näringslivsorganisationer, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen kommer att ge oss möjligheten att dela kunskap och sprida goda exempel, vilket är otroligt viktigt för att öka takten i omställningen. Endast så kan vi fortsätta ligga i framkant och vara en inspiration för företag lokalt och globalt. Det är fantastiskt roligt och dessutom smart att vi driver det här projektet tillsammans eftersom vi når ut till fler, för alla behövs. Vikten av partnerskap och samarbeten blir allt större – nu kör vi!

I oktober kommer de företag som medverkar i Klimatlöftet att få kostnadsfritt stöd för att uppfylla dessa. Vi och våra samarbetspartners ser mycket fram emot att få ta del av omställningsresorna, både utmaningar och framgångshistorier. Tillsammans kommer vi att stötta små och medelstora företag att komma igång med, eller fortsätta, sin omställning och därmed skapa ännu fler konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara företag som blir föregångare!

Varma hälsningar till alla fantastiska västsvenska företag, och ett extra tack till alla er som var med och delade med er av erfarenheter under våren!

Gå med i Klimatlöftet och gör skillnad!