Antagandet innebär

Att ert företag vill minska er påverkan på klimatet och har beslutat om att anta ett antal löften nedan. Löftena ska helst inte vara något som företaget redan arbetar med idag. 

Detta innebär också att företaget ställer sig bakom det regionala klimatmålet om en fossiloberoende region till 2030, och att ni per automatik blir en del av Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. Er organisation och era löften publiceras även på Klimat 2030s hemsida.

Ert företag kommer att få ta del av stöd i inom alla löften som ni valt, för att få kunskap, inspiration och kontakter och kunna genomföra löftena. 

Årets omgång av programmet startade i oktober 2023 och anmälan för Klimatlöftet är därmed stängd. Skulle ditt företag behöva den här typen av stöd? Kontakta camilla.kinnear@vastsvenskahandelskammaren.se!