Ingves söker jämnvikt på bostadsmarknaden

Det ekonomiska läget i Sverige är bra, men hushållens skulder och risken för en för snabb förstärkning av kronan väcker oro.

Det är beskedet från riksbankschefen Stefan Ingves när han besöker Västsvenska Handelskammaren. 

– I en allmän mening råder det goda ekonomiska tider. Och om vi får rätt i våra prognoser kommer de också att råda under kommande år. Det går helt enkelt bra för Sverige och det går också allt bättre i världsekonomin, säger han.
Samtidigt befinner vi oss i ett ovanligt läge med en reproränta på -0,5 procent. Minusstrecket passerades 2015, då på grund av osäkerheten i omvärlden och en alltför långsamt stigande inflation. Idag är inflationsmålet på 2 procent uppnått. Men ränteläget kvarstår ytterligare ett tag för att inflationen ska ligga kvar kring två 2 procent, meddelar Stefan Ingves.
– Vår prognos är att vi börjar höja räntan framåt sommaren nästa år och efter det fortsätter vi att höja gradvis.

Hushållslån oroar

Räntan har varit positiv för bostadsinvesteringar, men också bidragit till hushållens allt högre skuldsättning. Idag har över 600 000 hushåll i Sverige en skuld som är mer än fyra gånger så stor som deras disponibla inkomst. Särskilt stor är skuldsättningen i storstadsregionerna.
En oroväckande situation menar Stefan Ingves.
– Vi behöver återskapa en större jämnvikt på bostadsmarknaden. Någon gång kommer prisökningarna att sluta och det behöver vi vara observanta på. Särskilt eftersom många av oss idag lånar till rörlig ränta. När räntan stiger behöver vi fundera på vilka risker vi kan ta på hushållsnivå.
– Får vi stora problem på bostadsmarknaden för att folk har lånat för mycket kommer man i det längsta försöka betala sina bostadslån. Och då drar man ner på allmän konsumtion, vilket leder till en allmänt sett sämre ekonomisk utveckling än vad man annars skulle få, säger Stefan Ingves.

Håller ögonen på växelkursen

De nu rådande goda tiderna är naturligtvis positiva för en exportberoende region som Västsverige. Men med ljusa tider finns också tendensen till en starkare växelkurs, särskilt för Sverige som har ett stort bytesbalansöverskott, menar Stefan Ingves. Det är något Riksbanken nu håller ögonen på.
– Det är viktigt att det sker långsamt, eftersom en snabb kronförstärkning skulle leda till lägre importpriser, sämre konkurrenskraft för svensk industri utomlands, lägre efterfrågan i Sverige och svårigheter med att hålla kvar inflationen vid två procent, säger han.

USAs politik påverkar ekonomin

Som en liten öppen ekonomi påverkas vi i hög grad av det som sker i vår omvärld. Nyligen har det varit val i två av Europas starkaste länder, Tyskland och Frankrike, som vill öka integrationen mellan EU och euroländerna. Man kan undra hur det påverkar oss i Sverige som står utanför eurosamarbetet.
– I en vid mening är det framförallt en fråga om frihandelsregler. Sverige kan ju fakturera i vilken valuta som helst, så i det avseendet har vi inte några regleringar. Fri rörlighet av både kapital och människor är viktigt för oss för då kan man etablera sig var man vill och handla gränsöverskridande. En tilltalande europisk integration kan aldrig vara en nackdel för Sverige.
Även det ekonomiska och politiska läget i USA påverkar den svenska marknaden.
– Det är svårt att bedöma hur USA påverkar just nu. Å ena sidan har de tagit sig ur den globala finanskrisen snabbare än vad många andra länder gjort, och därmed haft en god tillväxt i sin ekonomi. Men samtidigt råder en väldigt stor politisk osäkerhet. Vad den leder till är den riktigt stora frågan.

3 aktuella till Stefan Ingves

Tvekade du på att fortsätta som riksbankschef när du nyligen erbjöds fortsatt förtroende?

”Det är ett privilegium att vara det. Det är nog inte så bra om den enda drömmen man har i livet är att bli riksbankschef. Sannolikheten att du ska bli det är ganska låg. Utan det får man leva med, det så att säga ger sig.”

Är digital valuta ett alternativ till dagens sedlar och mynt?

”Sedlar och mynt är gårdagens teknologi. Av bekvämlighetsskäl väljer många att göra sina betalningar elektroniskt, när det nu är en möjlighet. Det är också en generationsfråga. Det gör att sedelmängden fallit snabbt de senaste tio åren. Vi befinner oss i en situation där sedlar visserligen kommer att finnas kvar, men där den allra största delen av betalningar kommer att ske elektroniskt. I en sådan värld behöver vi på Riksbanken, och framförallt politikerna, ta ställning till om vi kan tillhandahålla riksbankspengar på något annat sätt. Det är en stor fråga vi har framför oss nu.”

Vad tar du med dig från idag och mötet med bland annat våra nätverk Exec och Young Professionals?

”Jag tycker att det är väldigt roligt att träffa människor utanför den direkta finansmarknaden i Stockholm. Det ger mig ett perspektiv på vad som tankemässigt sysselsätter många människor, antingen vad gäller ekonomisk utveckling i allmänhet eller penningpolitik i synnerhet. Ofta är det större allmänna frågor jag möter, och det är värdefullt för mig att få en känsla för hur man tänker och resonerar utanför det typiska Kungsträdgårdsperspektivet.”

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap