Chefsnätverk: Ekonomichef

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk för ekonomichefer. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Vi vet att många företag kämpar för att hänga med i dagens snabba förändringstakt. En ökad globalisering och en snabb teknisk och digital utveckling utmanar ekonomifunktionen alltmer. Hur ser ekonomichefsrollen ut om 5-10 år? Hur ser en framtida ekonomiavdelning ut?

Samtliga möten sker under sekretess.

ÄMNEN SOM DISKUTERAS

Varje grupp består av 10 till 15 ekonomichefer från olika företag. Ni bestämmer tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera.

Exempel på ämnen:

  • Automation
  • Kompetensutveckling
  • Motiverade medarbetare
  • Organisationsstruktur
  • Ledningsarbete

VÅR SAMTALSLEDARE

Våra nätverk för ekonomichefer leds av en professionell samtalsledare med gedigen erfarenhet av ledarskaps- och grupputveckling, vilket ger effektiva och strukturerade samtal.

ansök om plats i nätverket

Vi tar in nya deltagare till våra grupper två gånger per år. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

till  ansökan

Frågor?

Borås. Kontakta Emil Pettersson
Göteborg. Kontakta Zandra Lövgren Skoglund
Skövde. Kontakta Alexander Fornsjö
Trollhättan. Kontakta Niklas Revelj

ANSÖKAN TILL CHEFSNÄTVERK: EKONOMICHEF


Har du personalansvar?