Företagsanpassad utbildning på ditt företag

Styrelse

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurser på området Styrelse.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert, enligt prislistan.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Föreläsaren kommer till ert företag och utbildar er under en hel- eller halvdag.

Styrelsens uppgifter, ansvar OCH styrsystem

MODUL 1

 • Aktiebolagets bolagsorgan enligt aktiebolagslagen.
 • Styrelsens huvuduppgifter, bland annat om förfarandet att till- och avsätta vd samt styrelsens arbete med att utföra kontroll.
 • Styrelsens roller, frågor som är ’på’ och ’utanför’ styrelsens agenda samt vilka frågor som hör hemma i vilket bolagsorgan.
 • Samspelet mellan de olika parterna styrelseordförande, ägare och vd.
 • Att styra, motivera eller ’reglera’ vd.
 • Revisorns roll
 • Ansvarsfrågor enligt Aktiebolagslagen (ABL) och annan lagstiftning, exempelvis kommunallagen.
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Delegering och jävsfrågor.
 • Skatter, avgifter och andra kontrollområden.
 • Risk för obestånd, kontrollbalansräkning med mera.
 • Bolagets styrsystem: aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion, attestordning, rapportinstruktion, bolagsstämma och vd-avtalet.
 • Viktiga styr- och nyckeldokument: hur arbetar vi med dem och hur säkerställer vi att ledamöterna tar till sig innehållet på bästa sätt?

Styrelsens arbete med strategi och affärsutveckling

MODUL 2 

 • Ägardirektiv: Vad betyder de? Är de aktuella? Hur och med vilka intervall ska de revideras?
 • Ägarambitioner och exitstrategier: levebrödsföretag, succession, exit, tillväxt
 • Hur påverkar ägarformen styrselarbetet? För aktiebolag, kommunala bolag, föreningar med mera.
 • Företagets utmaningar. Var befinner vi oss nu? Vart vill vi?
 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Styrelsens roll i strategiarbetet.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.

Styrelsens ekonomistyrning

MODUL 3

 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.
 • Balansräkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Resultaträkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi arbeta med och med vilken intervall för att tillgodose andra intressenter?

Det praktiska arbetet i styrelserummet

MODUL 4

 • Styrelseplanering: hur ser styrelseåret ut? När, var och hur tar vi upp vilka frågor?
 • Komposition av dagordning, utformandet och användandet av beslutslogg, protokoll samt konstituerande styrelseprotokoll.
 • Ditt arbete som ledamot: vilka krav ska du ställa och hur ska du arbeta?
 • Styrelsesammanträdet: beslutsförhet, underlag med mera.
 • Planera och facilitera ett möte.
 • Problemlösning, beslutsfattande, kommunikation.
 • Möteseffektivitet.
 • Styrelsens sammansättning. Styrelseutvärdering. Utvärdering av vd. Bemanning/Rekrytering. Arvodering.

Låter detta som något er styrelse vill satsa på, fyll i vårt offertförfrågan. Inget är bindande i ett förstasteg. Vill du ställa några kompletterande frågor, kontakta vår utbildningsansvarig Sofia Gartman.

Gör en offertförfrågan

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Offertförfrågan

Intresseanmälan


Välj modul, du kan göra flerval

Vart vill ni ha kursen?