Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad; Göteborg, Skövde och Trollhättan.

Intresseanmälan

Chefsnätverk: marknad

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk inom marknad. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Som marknadschef står du inför ett medielandskap i ständig förändring. Kanske funderar du på hur ni kan använda er mer effektivt av kunddata, eller hur ni ska stärka ert varumärke i digitala kanaler?

Våra chefsnätverk  

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar. Samtliga möten sker under sekretess.
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag. Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.
 
EXEMPEL PÅ DISKUSSIONSÄMNEN:
 • Marknadsstrategi/aktivitetsplan
 • Storytelling
 • Kommunikation och PR
 • Digitaliseringens påverkan och möjligheter

MÅLGRUPP

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som marknadschef, kommunikationschef eller brandmanager.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj region där du vill nätverka

På Västsvenska Handelskammaren kan du delta i våra chefsnätverk på följande orter; Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan. Varje ort har grunden samma men kan skilja sig innehållsmässigt. Du kan ta del av den informationen nedan. 

 

 
Välj stad för att se pris och specifik information.

Om chefsnätverk inom marknadsföring

TILL VILKEN MÅLGRUPP RIKTAR SIG CHEFSNÄTVERKET

Chefsnätverket vänder sig till dig som arbetar som försäljnings-, affärsutvecklings- och marknadschef i Skaraborg och har personal, resultat, budget och utvecklingsansvar.

DETTA INGÅR
 • Vi möjliggör 6 möten per år
  inklusive 1 övernattning med den egna gruppen á 8-12 deltagare.
 • Professionell samtalsledare
 • Måltider vid samtliga träffar
 • Kostnad för övernattning
 • Övriga gemensamma nätverksträffar i Handelskammarens regi

Har du frågor om vårt chefsnätverk i Skaraborg, kontakta vår kollega Alexander Fornsjö, eller ring honom på 0500-59 50 31.

Alexander Fornsjö Västsvenska Handelskammaren.png

Medlemspris 28 900 kr / år Ordinarie pris 30 900 kr / år Ansök till nätverket

Alla priser är exklusive moms.

Möt en deltagare

Erfarenhetsutbytet är givande och inspirerande. I mötet ges möjlighet att se sin egen organisation ur ett större perspektiv samtidigt som det finns utrymme att grotta ner sig i det ”lilla”. Alla i gruppen får alla komma till tals och kan påverka aktuella ämnen, så väl för sin egen verksamhet som för den personliga utvecklingen. Nätverket drivs av en skicklig samtalsledare som för samtalen i rätt riktning. Att allt sker under sekretess som gör att man kan vara transparent och trygg, där bara du själv sätter gränserna för hur öppen du vill vara.

Efter en nätverksträff är man uppfylld av energi och inspiration. Ofta med nya insikter om det ämne som har avhandlats och som man ofta vill omsätta i praktiken. Man har också fått möjlighet att känna på dagsformen – både på ett personligt plan men även i ens yrkesverksamma roll. Vetskapen om att vi är fler som arbetar med liknande utmaningar och möjligheter i vår vardag ger en förnyad kraft.

Caroline Hedberg, marknadschef Slöjd-Detaljer i Skara AB
Nätverken fungerar som en ventil i det dagliga arbetet och möjliggör input på liknande utmaningar men för olika branscher.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: marknadsföring


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.