Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Borås, Göteborg, Skövde & Trollhättan

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Ekonomi

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk inom ekonomi. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

En ökad globalisering och en snabb teknisk och digital utveckling utmanar ekonomifunktionen alltmer. Hur ser ekonomichefsrollen ut om 5-10 år? Hur ser en framtida ekonomiavdelning ut?

Västsvenska Handelskammarens chefsnätverk är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyte. I vårt nätverk för ekonomichefer möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

Exempel på diskussionsämnen:
  • Automation
  • Framtidens ekonomiavdelning
  • Hållbarhetsredovisning
  • Omvärldsanalys
  • Organisationsstruktur och ledarskap

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.

Samtliga möten sker under sekretess.

Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag. Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Chef eller ledare som är verksamhets- och affärsdrivande, leder personal och ingår i ledningsgrupp.

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj region där du vill nätverka

På Västsvenska Handelskammaren kan du delta i våra chefsnätverk på följande orter; Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan. Varje ort har grunden samma men kan skilja sig innehållsmässigt. Du kan ta del av den informationen nedan. 

Välj stad för att se pris och specifik information.

Om chefsnätverk inom området ekonomi

TILL VILKEN MÅLGRUPP RIKTAR SIG CHEFSNÄTVERKET

Chefsnätverket vänder sig till vänder sig till dig som arbetar som ekonomichef i Boråsregionen och har personal, resultat, budget och utvecklingsansvar.

DETTA INGÅR
  • Vi möjliggör 6 möten per år.
  • Eventuellt 1 övernattning, logikostnad tillkommer.
  • Professionell samtalsledare.
  • Måltider vid samtliga träffar.
  • Övriga gemensamma nätverksträffar i Handelskammarens regi.

 

Har du frågor om vårt chefsnätverk i Boråsregionen, kontakta vår kollega Emil Pettersson, eller ring honom på 033-20 62 44.

Medlemspris 25 400 kr / år Ordinarie pris 27 400 kr / år Ansök till nätverket

Alla priser är exklusive moms.

Möt en deltagare

Möjligheten att träffa och prata med människor i samma position på andra företag och inom andra branscher.

Alla bidrar med sina erfarenheter. Vetskapen om att det som sägs stannar i gruppen gör att det känns som en trygg miljö där man vågar öppna upp och prata om allt.

Jag känner mig påfylld av energi efter våra nätverksmöten.

Pernilla Werneröd, cfo Helge Nyberg AB
Ibland kan man känna sig ensam i sin roll på företaget och då är det väldigt värdefullt att träffa andra som står inför samma utmaningar eller möjligheter.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: EKONOMICHEF


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.