Juridiken säkrar din affär

Juridiken är en central del av rättssamhället och påverkar både företag och individer på en daglig basis. I näringslivet skär juridiken igenom alla delar av ett företags verksamhet. Juridiken är också ett nödvändigt verktyg för att hantera risker, skapa tillväxt och lönsamhet.

Kontakta mig vid frågor

Handelskammarens vision om ett västsvenskt näringsliv i världsklass, och vår uppgift att genom kompetens, tjänster och nätverk bidra till att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige, gör att det finns en logik i att ta ett grepp om juridiken som affärsområde.

Syftet med affärsområde juridik på Handelskammaren är att skapa tillväxt och utveckling i vår region genom att bygga broar mellan det västsvenska näringslivet och juridiken och vice versa.

På gång inom våra juridiktjänster