Konjunkturindikator

Nedan ser du temperaturen på hur företagen i Västsverige anger att det går just nu samt en graf på medelvärdet månad för månad.