Percy Barnevik – med förändring som drivkraft

Han har lett storbolag och haft flera tunga styrelseposter, men tycks inte ha några planer på att slå sig till ro.

Idag är Percy Barnevik hedersordförande för Hand in Hand International och arbetar för att bekämpa fattigdomen.

– Det är mitt livs största projekt, säger han.

Den här dagen talar Percy Barnevik till över 200 personer på Västsvenska Handelskammaren, utifrån temat ledarskap. Ett område som han onekligen har en stor erfarenhet av.

Viljan att förändra

Sedan det första chefskapet på ett databolag inom Johnsons under mitten av 1960-talet har ledarrollerna avlöst varandra: Vd för Sandvik 1975, i ASEA/ABB 1980 och ordförande för Skanska 1992. I dag engagerad i utvecklingsorganisationen Hand in Hand. Man kan inte låta bli att undra vad det är som driver honom.

– Det har nästan alltid handlat om något som väsentligt förändrar och förbättrar. I storföretagen handlade det om nya produkter och penetrering av nya marknader. ABB:s robotar och Sandviks verktyg revolutionerade verkstadsindustrin, säger Percy Barnevik.

– De senaste 17 åren har jag däremot arbetat med att lyfta människor ur extrem fattigdom.

Skapa småföretagaranda i storföretag

Kämpaglöden kom tidigt, redan under uppväxten i det av Schartauanismen präglade Bohuslän.

– Redan i söndagsskolan inpräntades att jag inte skulle tro att jag var någonting. Men de Gudsorden fastnade inte på mig. Jag trodde att jag var någonting och blev istället en extrem tävlingsmänniska, säger Percy Barnevik.

Med en pappa som drev eget boktryckeri, växte han upp i en småföretagarmiljö, något Percy Barnevik själv menar kom att få stor betydelse för hans karriär. I det mindre företaget upplevde han en närhet till kunden, som de stora inte kom i närheten av.

– På Asea var det 50 000 anställda och jättelika konstruktionskontor där det satt 10 000 ingenjörer som kanske aldrig sett en kund. Därför har jag hela livet varit besatt av att decentralisera och återskapa många småföretag i storföretaget, med det engagemang och den atmosfär som finns där.

Läs mer: Fånga din publik

Rekryterade själv

Percy Barneviks ledarskap har utvecklats under åren. Själv menar han att han som snabb och analytisk 26-åring nog också var ganska självcentrerad.

– Med åren lärde jag mig den avgörande betydelsen av lagarbete.

Det starka laget är något han ofta återkommer till. Vi kommer in på rekryteringsfrågan och faktumet att många västsvenska företag idag upplever utmaningar i att hitta och behålla rätt kompetens.

– Att rekrytera, utveckla och behålla de mest kvalificerade krafterna är den kanske viktigaste grunden för framgång i ett företag.  Det går då inte att delegera rekrytering till personalchefer och konsulter. Linjecheferna och jag själv som VD måste vara starkt involverade. Så har jag alltid arbetat, säger han.

Jag trodde att jag var någonting och blev istället en extrem tävlingsmänniska

Övervägde att avgå

En annan del av ledarskapet är att dela sitt företags framgångar, men också dess kriser.

– Den största kris jag gick igenom var de amerikanska ogrundade anklagelserna om smuggling av amerikanska datorer till dåvarande Sovjet 1983. Både vi på ASEA och Ericsson/Datasaab hotades av svartlistning i USA, berättar Percy Barnevik.

Krisen var så allvarlig att han övervägde att avgå, men han klarade sig helskinnad och fick värdefulla insikter.

– Jag lärde mig att inte underskatta problemen från början och att inse att tillslut får alla veta allting. Vidare att inte uttala sig förrän alla bitar finns på bordet.

Enorm effekt på fattigdomen

Efter att ha lett flera storföretag är Percy Barnevik idag engagerad i att etablera småföretag i Indien, Afrika och Afghanistan, via organisationen Hand in Hand. Ett ödets ironi att gå från en extrem till en annan, som han själv uttrycker det.

Arbetet påbörjades för 17 år sedan men önskan att vilja förändra världen för de fattiga kom långt tidigare.

– Under mina många år som ledare med totalt cirka 400 000 anställda i utvecklingsländer fick jag en god inblick i den extrema fattigdomen. Jag lärde mig att nästan alla problem i utvecklingsländerna gick tillbaka till fattigdomen. Och jag såg också exempel på att entreprenörskap med fokus på att skapa företag och jobb var 25 gånger effektivare än det ”traditionella” givandet, säger Percy Barnevik.

Det är också så Hand in Hand fungerar. Genom lån och stöd kan kvinnor utveckla egna verksamheter; driva bageri, tegelbruk, tillverka juteväskor, flytande tvål och mycket annat. På så sätt kan de få en inkomst och lyfta sig och sina familjer ur fattigdomen. Sedan starten har Hand in Hand bidragit till att starta eller vidareutveckla över 2 miljoner företag, vilket skapat mer än tre miljoner nya jobb.

– Det är roligt att man på ålderns höst kan uträtta så mycket. Jag trodde inte själv att vi kunde få en så enorm effekt på fattigdomen i världen, avslutar Percy Barnevik.

Starka ledare och företag skapar ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Därför erbjuder vi på Västsvenska Handelskammaren affärsnätverk, där du knyter nya kontakter och delar erfarenheter med andra chefer och ledare i regionen.

Läs mer om affärsnätverk