Sex handfasta tips till dig som är intresserad av styrelsearbete

Per Hendar är vd på advokatfirman dNovo och har många års erfarenhet av styrelser. Här bjuder han på några tips till dig som är intresserad av styrelsearbete.

Per Hendar är advokat och föreläsare på Handelskammarens Vd- och styrelseutbildning. Tidigare var han chefsjurist på Sony Ericsson och driver i dag advokatfirman dNnovo som han också grundat.

Inom följande, sex områden bör varje professionell styrelseledamot navigera rätt, för att styrelsens arbete skall fylla den funktion det är tänkt.

Här är Pers styrelsetips

  1. PERSONLIGT ANSVAR: Om ni sitter i en styrelse ska ni vara extra observanta på att bolaget håller sig inom verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. Det är ett dokument ni i stort sett ska ha under huvudkudden. Följer ni inte den - eller det ägaren sagt till er att göra i form av ägardirektiv och beslut - kan ni få personligt ansvar. Om bolaget går i konkurs blir det extra jobbigt om man hittar styrelsebeslut som inte ligger inom verksamhetsbeskrivningen.

  2. EKONOMI: Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en ekonomikontroll. Styrelsen ansvarar även för att ekonomifunktionen levererar korrekta uppgifter, men också att det finns rätt kompetens, bra programvaror etc. Man kan inte bara lämna över det till vd och säga det är din uppgift. En bra och duktig styrelse ser över ekonomifunktionen minst en gång om året.

  3. UNDERLAG FÖR BESLUT: Åttonde kapitlet i aktiebolagslagen handlar om styrelsen och vd, och där står även att ordförande ansvarar för styrelsens arbete och protokoll. Ordförande har koll på vad styrelsen gjort tidigare, vilket fokus som finns och vad lagen kräver för framtida beslut. Vd:s roll är att plocka upp frågor från den löpande verksamheten till styrelsen.Vd och ordföranden tar sedan tillsammans fram underlag. I underlaget måste det finnas tillräckligt med information för att beslut ska kunna tas på styrelsemötet.

  4. STYRELSENS MÅL OCH MÄTNING: Styrelsens mål måste vara tydliga, specificerade och mätbara. De behöver även vara realistiska och tidsatta. Vi behöver dessutom svara på vem som ska genomföra målen. De olika målen och mättalen är viktiga, det kan handla om allt från omsättning och resultat till kundnöjdhet och de anställdas trivsel. 

  5. VAD GÖR OSS UNIKA: Vad är vårt företags uppgift? Varför är vi här? Även vi i styrelsen måste kunna beskriva vad som är unikt i en säljsituation på 20 sekunder, det vill säga the unique selling point.

  6. KULTUREN ÄR VIKTIG: Kultur och värderingar är också viktiga. När vi numera köper och säljer företag eller skapar samarbeten mellan företag tittar vi allt mer på kultur. En del företag med verksamhet på olika orter skapar ofta helt separata organisationer, de jobbar inte med att försöka få ihop kultur och värderingar - det är ofta där det stupar.

Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelseledamöter stärker regionens näringsliv och framtid. Ditt jobb som styrelseledamot är en avgörande del av den visionen – därför erbjuder vi dig en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt.

läs mer om vÅR STYRELSEUTBILDNING