Skiljeförfarande & medling

Tvistlösning i Sverige är en kostsam och utdragen process. Enligt en sammanställning från EU tar det i genomsnitt över 600 dagar att lösa en tvist i domstol i Sverige när det rör sig om värden runt ett par miljoner och kostnaden uppgår i runda slängar till en tredjedel av det omtvistade beloppet.

Dessutom gör vår svenska offentlighetsprincip att det finns risk för att företaget skadas när företagshemlig information kommer ut och blir synlig för konkurrenterna. Även de möjliga negativa effekterna av att tvisten når medierna bör vägas in.

Västsvenska Handelskammaren erbjuder ett alternativ till den traditionella domstolsprocessen i form av ett medlings- och skiljedomsförfarande. Fördelarna är snabbhet, ökade möjligheter till sekretess, ekonomisk effektivitet samt smidighet och valfrihet under processen. Skiljeförfarande är ett vedertaget sätt att lösa tvister utanför domstol, både i Sverige och utomlands. Skiljeförfarandet är en snabbare och en mer diskret process än domstolsförfarandet och har en lång historia och en stark tradition.

Skiljeförfarande kräver ett avtal mellan parterna, skiljeavtal. Ett förfarande hos Västsvenska Handelskammaren förutsätter att parterna har kommit överens om att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande enligt Västsvenska Handelskammarens regler för medling och skiljeförfarande. Det vanligaste är att parterna skriver in en sådan klausul i sitt övergripande avtal, se exempel på skiljeklausul nedan.

Modellklausul

Skriv in följande medlings- och skiljeklausul i avtal för att lösa eventuella tvister snabbt, kostnadseffektivt och utan offentlighet.

Klipp ut och klistra in:

”Tvister med anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling och/eller skiljeförfarande i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.”

Regler för skiljeförfarande

Göteborgsklausulerna
Medlingsreglerna
Västsvenska Handelskammarens förtroenderådsregler om medling och skiljeförfarande.

Priser och tillvägagångssätt

Infoblad angående priser och tillvägagångssätt för ett skiljeförfarande

Frågor kring skiljeförfarande & medlingLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg