Information

Vill du veta mer om hur en företagsanpassad utbildning kan hjälpa ditt företag att nå sina mål? Fyll i en intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig. Inget är bindande i behovsfasen.

PRIS FÖR UPP TILL 20 PERSONER

MEDLEMSPRIS
Heldag 40 000 kr
Halvdag 28 000 kr

ORDINARIE PRIS
Heldag 44 000 kr
Halvdag 31 000 kr

Pris anges exklusive moms.

Intresseanmälan

FRÅGOR OM utbildningen?


Kontakta Jenny Åkerwall för mer info om våra export och import kurser

Jenny Åkerwall
031-83 59 41

Kontakta Jenny Åkerwall om du har frågor eller vill göra en gruppbeställning.

Kontakta mig

Företagsanpassad utbildning: export & import

Vill ni ta era internationella affärer till nästa nivå? Genom våra företagsanpassade utbildningar inom export och import anpassar vi utbildningen efter ert företags behov. Välj mellan områden som handelsdokument, tullfrågor, trade complience och internationella avtal.

Bristfälliga villkor och tullhantering kan i förlängningen leda till oönskade kostnader och konsekvenser. Genom en företagsanpassad utbildningar kan vi anpassa innehållet till ert företags behov av uppdatering eller utveckling av ett specifikt internationellt område. 

MÅLGRUPP

Yrkesroller som hanterar internationella affärer eller dokument på företaget – säljare, inköpare, samt operativ personal inom import, export, logistik eller inköp. Det fina med en företagsanpassad utbildning är att ni kan få en samsyn.

Ett par av våra utbildningar vänder sig även/främst till företagsledning. Se under respektive tema nedan för mer information. 

VALBART INNEHÅLL

Våra företagsanpassade utbildningar inom internationell handel utgår utifrån sex huvudteman: Betalnings-, försäkrings- och leveransvillkor, export- och importdokument, tullfrågor, internationella avtal, guide till AEO-certifiering, samt trade complience. Ni väljer själva om ni vill fokusera på ett eller flera teman.

 • Strategisk översikt av er internationella affär – vilka villkor passar just ert företag?
 • Leveransvillkor: grundlig genomgång av Incoterms® 2010/2020.
 • Betalningsvillkor: remburser, inkasso, bankgarantier och valutarisker.
 • För- och nackdelar med de olika leveransvillkoren. Hur de förhåller sig till betalnings- och försäkringsvillkor för att effektivt minimera risker vid er internationella affär.
 • Vokabulär och förkortningar inom branschen.
 • Grundlig genomgång av aktuella dokument, vilka som är obligatoriska respektive frivilliga.

Exempelvis:

 • EUR1- och GSP-certifikat
 • ATA-carnet
 • Frakthandlingar som AWB, B/L och CMR.
 • Ursprungsintyg
 • Enhetsdokument
 • EU och lagstiftning.
 • Klassificering av varor, beräkning av tullvärde, varor med restriktioner.
 • Frihandel och ursprung.
 • Processen - tullförfaranden och förfandekoder, förberedelse inför export och import, deklarera export och import.
 • Tullhandling speciellt för Turkiet, A.TR.
 • Genomgång av den juridiska kartan för internationella affärer.
 • Användningen av standardavtal samt internationella konventioner.
 • Avtalsrätt, när är man bunden av ett avtal, hur fastställa avtalets innehåll, vad händer om en part inte gör som avtalat?
 • Återförsäljar- och franchisingavtal. Krav och konsekvenser ur en juridisk synvinkel.

AEO-Certifiering (authorised economic operator) utfärdas av Tullverket och innebär att företaget blir godkänt som ekonomisk aktör. Därmed får ni bland annat en enklare tillståndshantering, samt kan säkerställa att rutiner, flöden och system fungerar gällande tullhantering.

Det finns två olika tillstånd AEOC – tullförenklingar och AEOS – säkerhet och skydd. Dessa kan sökas var för sig eller tillsammans.

Kursinnehåll:

 • AEO-certifiering, så fungerar det
 • Förarbete och ansökningsprocess

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig främst mot beslutsfattare och företagsledning

Trade compliance är en grundsten i företagets strategiska arbete. Här ingår en genomgång av de områden och regelverk som rör handelsefterlevnad och internationell handel.

Kursinnehåll:

 • Sanktioner - vem får jag inte handla med?
 • Exportkontroll - vad gäller för vilka varor?
 • Klassificering av varor
 • Ursprungsregler
 • Riskbedömning

Målgrupp:

Trade complience vänder sig till ansvariga för företagets internationella verksamhet så som marknads-, ekonomi- och logistikansvariga, så väl som företagsledningen.

 • Kulturbegreppet
 • Kulturell intelligens
 • Nyckelfaktorer i förhandling & samarbete – Tillit över kulturgränser, kommunikation, ledarskap, beslutsfattande och kontrakt.

Ni väljer vilken/vilka marknader som är mest intressanta att fokusera på. Vanliga marknader är Kina, Polen, Tyskland, Brasilien, USA och UAE.

MÖT EN AV VÅRA FÖRELÄSARE

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Peter Hellman är expert i frågor som rör tull och internationell handel, och en uppskattad föreläsare i handelskammarens internationella utbildningar. 

Intresseanmälan


Välj modul, du kan göra flerval

Vart vill ni ha kursen?


Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg