Många företag i Västsverige ställer om i krisen

I vår senaste undersökning tillfrågades närmare 700 av våra medlemsföretag om hur krisen påverkar dem och hur de anpassar sina verksamheter.

En majoritet av företagen har påverkats negativt av coronapandemin men vissa går fortsatt bra och omställningsförmågan är stor.

– Det går inte att sticka under stol med att många företag har det tufft just nu. Jag vill dock belysa att 4 av 10 företag uppger att de faktiskt inte har påverkats negativt eller att de till och med utvecklar sin verksamhet, säger vår vd Johan Trouvé.

Förutsättningarna för att bedriva ordinarie verksamhet har förändrats för många. 16 procent av de tillfrågade uppger att de ställt om hela eller delar av sin verksamhet. För 3 av 5 företag har krisen dessutom fört med sig ett ökat strategiskt fokus:

  • 1 av 4 företag har antagit nya affärsmodeller.
  • 1 av 5 fokuserar på nya marknader.
  • 1 av 3 har ökat fokus på digitalisering.
  • Cirka 15 procent har större hållbarhetsfokus.

Lästips: 5 saker att ha koll på i affärsmodellen i kristid

Slår mot de flesta branscher

Krisen tycks slå lika hårt mot både små och stora företag och de flesta branscher påverkas. Tillverknings- och fordonsindustrin tillhör de som nu drabbas allra hårdast. Besöksnäringen har störst andel företag som ställt om sin verksamhet men tycks också vara i störst behov av regeringens stödpaket. Närmare 9 av 10 företag i hotell- och restaurangbranschen har permitterat personal och 8 av 10 planerar att ta del av omställningsstödet för att klara sina fasta kostnader.

– Hotell och restauranger, liksom event- och flygbranschen har gått på knäna sedan krisens början. De är dock inte ensamma om att behöva ta del av stöden, korttidspermittering används i stor utsträckning i de flesta branscher och har varit avgörande. Däremot är det ytterst få företag som uppger att de tagit del av de utökade lånemöjligheter som regeringen försökt skapa med ”företagsakuten”, säger Johan Trouvé.

Viktigt omställningsarbete

Många företag efterfrågar fortsatta stöd för att klara krisen.

– Med de hårdast drabbade branscherna i beaktande föreslår vi exempelvis tillfälligt slopad moms på tjänster samt ett stimulanspaket till fordonsindustrin med införande av en skrotningspremie, men också ökade miljöpremier och investeringar i fler laddstationer för elbilar, säger han.

Läs mer: Åtgärder för att rulla igång Sverige

– Viktiga omställningsarbeten har fått sig en skjuts de senaste månaderna och många verksamheter har snabbt hittat nya digitala lösningar. Även hållbarhet har hamnat högre upp på agendan. Västsvenska företag ligger redan långt framme och det är glädjande att se att vi faktiskt använder krisen för att snabba på en nödvändig utveckling.