Så går det för de västsvenska företagen

I maj uppgav 60 procent av företagen att de påverkades negativt av pandemin, den siffran har nu minskat till 44 procent. Lika många, 44 procent, hävdar att de inte påverkas alls. Det visar en ny undersökning framtagen av Västsvenska Handelskammaren.

– Det rimmar med vad vi hör från företagen, 12 procent anger också att de utvecklar sin verksamhet. Men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är tufft för många. Att minska sin verksamhet kan betyda allt från något tappad försäljning till helt utebliven, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Undersökningen genomfördes under månadsskiftet september/oktober i år. 1350 besvarade enkäten och 28 branscher finns representerade.

Resultatet visar att flera av regeringens stödåtgärder har kommit väl till pass. Korttidspermittering är det i särklass mest använda stödet, närmare hälften av företagen uppger att de nyttjat det. 15 procent har sökt anstånd med skatteinbetalning.

– Omställningsstödet har använts av 13 procent men endast en procent har lånat pengar från Almis företagsakut, säger Johan Trouvé.

Överhängande varsel

Hälften av företagen svarar att pandemin inte påverkat deras personalsituation. Däremot uppger 17 procent att de varslat om uppsägning och 11 procent att de troligtvis kommer göra det. Ju större bolaget är, desto högre andel har varslat.

– Värst drabbade är hotell- och konferensbranscherna. Utifrån undersökningen ser vi även att risken för framtida varsel är störst för verksamheter inom resor. I den här fasen av krisen behöver stöden anpassas till de branscher som blöder mest, i synnerhet mässor och nöjesparker, säger han och fortsätter:

– Vi föreslår därför att regeringen gör riktade insatser för särskilt drabbade företag med bland annat förlängt omställningsstöd och permitteringsstöd.

Hotell/konferens och resebranschen är fortfarande bland de som drabbats hårdast av krisen.

Nyanställning och omställning

Undersökningen ger också flera positiva signaler. 13 procent säger att de ska nyanställa och 16 procent kompetensutvecklar sin personal.

– När vi jämför med undersökningar från i våras ser vi också att andelen företag som utvecklar sin verksamhet ökat från 6 till 12 procent. Det tyder på att fler företag går bra men också på att många är snabba på att ställa om.

Samtidigt som många bolag varslar planeras det också för nyanställningar, ibland till och med inom samma företag.

Bland de som utvecklar sin verksamhet mest återfinns i fallande ordning; redovisning, bank och försäkring samt handel. Inom de två första kategorierna har en fjärdedel svarat att de utvecklar sin verksamhet. När det kommer till handeln uppträder däremot en splittrad bild, hälften har påverkats negativt samtidigt som 20 procent utvecklar.

– Men vi ser också en annan tendens som liknar den vi iakttog under finanskrisen. Samtidigt som många bolag varslar planeras det också för nyanställningar, ibland till och med inom samma företag.

Omställningsbehovet är stort och här behöver regeringen agera för att vi ska klara vår konkurrenskraft. Vi måste få till en modell där det är enkelt att satsa på kompetensutveckling och där utbildningar möter nya arbetsmarknadsbehov.

Se webbsändningen: Så vaccinerar vi (Väst)sverige mot en lågkonjunktur med Magdalena Andersson

Fyrbodal och Skaraborg sticker ut

Av de svarande är 75 procent baserade i Göteborg, dessa speglar därför i stor utsträckning de sammanvägda svaren. För Boråsregionen syns ingen tydlig avvikelse, men både Fyrbodal och Skaraborg utmärker sig.

Diagrammen visar hur olika delregioner påverkats av krisen.

Fyrbodal är den enda region där en majoritet av företagen, 54 procent, svarar att de påverkats negativt av pandemin. Delregionen har också den lägsta andelen företag som utvecklar sin verksamhet.

– Fyrbodal representeras till stor del av bolag inom hårt drabbade branscher, som hotell-, konferens- och resebranschen. Därför sticker de ut lite mer i den här undersökningen, säger Bjarne Pettersson, regionchef för Fyrbodal och Skaraborg.

Skaraborg är den delregion där högst andel företag satsar på kompetensutveckling.

– Det är glädjande att se att företagen i Skaraborg fortsätter att arbeta långsiktigt och använder tillfället till att kompetensutveckla sin personal, konstaterar Bjarne Pettersson.

vässa din kompetens hos oss

Coronakrisen ställer dig som ledare inför nya utmaningar. Det kan handla om allt från hur du hanterar oron på arbetsplatsen till hur ni ska hantera era internationella affärer. På Handelskammaren erbjuder vi nätverk, utbildningar och andra tjänster som kan vara till hjälp i ert arbete. Som medlem har du dessutom tillgång till våra kostnadsfria seminarier där vi lyfter aktuella näringslivs- och ledarskapsfrågor.

Till kalendern