Styrelser och digital kompetens

I vår digitala tidsålder är det en kärnuppgift för styrelser att positionera sina verksamheter utifrån en ny verklighet. Jacqueline Kothbauer ger oss tre tips på hur styrelser framgångsrikt kan starta sitt arbete med digitalisering.

I takt med att digitaliseringen fortgår behöver företag ställa om för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Samtidigt som ny digital teknik ska integreras i verksamheter behöver även risker hanteras och strategier utvärderas, vilket ställer höga krav på styrelserna. Jacqueline Kothbauer är en av världens främsta futurister och har lång erfarenhet av att utbilda inom digitala strategier. Vi bad henne om tips på hur styrelser kan arbeta med digitalisering och gå från vision till implementering.

Jacqueline Kothbauer, futurist och digital strateg

1 Bestäm fokus

För att framgångsrikt navigera inom det breda området digitalisering är det viktigt att bestämma ett fokusområde. I stället för att försöka täcka allt från AI till Metaverse bör man utgå från en affärsfunktion eller process där man kan identifiera förbättringspotential. Det kan till exempel vara kundtjänst, rekryteringsprocess eller kundresan. På samma vis är det klokt att först utvärdera och förbättra befintliga IT-stöd innan man börjar utforska avancerade tekniker. Genom att optimera och automatisera existerande processer kan man redan initialt skapa värde.

2 Addera ett digitalt tjänstelager

Fundera över möjligheten att addera ett digitalt tjänstelager för att skapa en unik upplevelse för era kunder. Ta kontakt med era leverantörer och undersök partnerskap. I samarbete med en apptillverkare kan man exempelvis utveckla en app kopplat till ett verktyg eller en maskin, med fokus på konsumtion och effekt. Tänk på en modern eltandborste – genom en app kan den visa om man borstar tillräckligt länge, hur man borstar och var det finns förbättringspotential. Kunden får översikt och feedback, och värdet av verktyget ökar. Ett digitalt tjänstelager kan alltså leda till förbättrad kundupplevelse, ett förstärkt kunderbjudande och fördjupad kundlojalitet.

Läs också: Att leda med teknik 

3 Tänk kompetensförsörjning

Framgångsrik digitalisering kräver kontinuerlig utbildning. För att säkerställa att kompetensen stannar i företaget är det viktigt att involvera olika medarbetare, men det är en bra idé att investera i er tekniskt ansvariga. Se även över vilka IT-leverantörer ni har och vad de kan lära er, och nyttja plattformar som GitHub för att minska kostnader och påskynda mjukvaruutvecklingen. Genom att hantera kompetensförsörjningen strategiskt och vara öppen för lärande kan organisationer bättre positionera sig för digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

TILL STYRELSELISTAN