Tillsammans för ett jämställt näringsliv

Som ett av våra partnerföretag har Lindex stöttat Styrelselistan sedan ett tidigt skede. Vi frågade deras CFO Annelie Forsberg fyra frågor om jämställdhet i näringslivet.

Med huvudkontor i Västsverige har modeföretaget Lindex funnits i snart 70 år. De bedriver ett omfattande arbete kring hållbarhet och fokuserar på såväl miljöaspekter som sociala ojämlikheter. Genom att göra smarta val idag ämnar de göra skillnad för framtidens generationer, och genom sitt partnerskap till Styrelselistan stödjer de jämställda styrelser. Företagets CFO Annelie Forsberg berättar mer för oss om varför de är partners och hur de ser på jämställdheten i näringslivet.

Varför är Lindex partner till styrelselistan?

– Vi på Lindex arbetar för att stärka och inspirera kvinnor överallt – det är vårt högre syfte. Detta går i linje med styrelselistans arbete att uppmuntra och få in fler kvinnor på styrelseposter i näringslivet. Vi vill vara en föregångare och vara med och påverka detta viktiga arbete.

Annelie Forsberg, CFO på Lindex

Hur ser Lindex på jämställdhet och mångfald i er bransch, samt i näringslivet i stort?

– Tyvärr går utvecklingen mot ett jämställt näringsliv alldeles för långsamt. Vår bransch har börjat ta steg i rätt riktning men arbetet är långt ifrån klart. Vi vet att jämställda ledningsgrupper och styrelser åstadkommer bättre resultat och främjar lönsamhet.

Läs mer: Hitta din nästa styrelseledamot via Styrelselistan

Berätta om hur ni arbetar med jämställdhet och mångfald internt?

– På Lindex är vi övertygade om att alla ska ha lika möjligheter att bidra fullt ut till företags framgång, oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vilka vägar du har valt. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och mångfaldig kultur som välkomnar nya idéer, ny energi och nya perspektiv. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där alla känner sig respekterade, uppskattade och välkomna.

Vad uppskattar ni mest i samarbetet med Styrelselistan?

– Att Lindex kan få vara del av detta ger positiva ringar på vattnet på flera håll, både utifrån egen rekrytering, utökade nätverk och klokskap från andra branscher.

 

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

TILL STYRELSELISTAN