Så skapar Dayspring ett modernt styrelsearbete

Ett aktivt styrelsearbete skapar goda förutsättningar för ett företags framgång. För Dayspring började resan när de tog in sin första externa ledamot för 11 år sedan. Nu tar de nästa steg mot ett modernt styrelsearbete: en jämställd styrelse.

– Trovärdigheten i att vara ett jämställt företag sjunker ganska fort om det inte genomsyrar hela verksamheten. Vår organisation har i många år bestått av fler kvinnor än män, så för oss har det varit en självklar målsättning att var jämställda även i styrelsen, säger Fredrik Olsson, Daysprings koncernchef och delägare.

– Min erfarenhet är att en blandad styrelse ger mer energi och dynamik. Man har ofta olika perspektiv på en och samma fråga, vilket behövs. Styrelsen ska ju vara en samlad klokskap med flera tentakler ute, säger Anna Langenius som arbetat tillsammans med Fredrik Olsson i Daysprings styrelse drygt ett år.

Sedan förra hösten är det styrelseordföranden Anna Langenius och externa styrelseledamoten Karin Dahlgren som arbetar i Daysprings styrelse tillsammans med delägarna John Kåwert och Fredrik Olsson. Tidigare har styrelsen bestått av enbart män.

– För min del är det jättestor skillnad till det positiva. Jag och Anna har en tät dialog, vi pratar en gång i veckan vilket hjälper oss att hålla i gång tankeprocessen och arbeta mer strukturerat kring stora strategiska frågor. Det blir diskussioner och fler perspektiv, vilket är bra då vissa frågor behöver gnuggas, säger Fredrik Olsson.

Styrelsen bidrar med ny kompetens

Styrelseordförande Anna Langenius är investment manager med bred kunskap om tillväxtbolag. Hon har också lång erfarenhet av aktivt och strukturerat styrelsearbete i tjänstebolag från olika branscher, vilket var något Dayspring saknade i sin tidigare styrelse.

– Då jag jobbat med innovativa tillväxtbolag, som i flera fall vänder sig till samhällsbyggnadsbranschen där Dayspring verkar, kan jag bidra med kunskap och nätverk. En annan viktig aspekt är att jag arbetat mycket med ägarledda bolag och är insatt i vad det innebär, säger Anna Langenius.

Att gå in som extern ledamot i styrelsen till ett ägarlett bolag kan vara utmanande för båda parter och kräver därför noggranna förberedelser.

– Det är viktigt att man skriver ägardirektiv, så att styrelsen förstår vad ägarna vill. Och att ägarna är beredda på att styrelsemedlemmarna kommer att utmana ledningen. Det är en del av styrelsens uppgift, så det är bra om det är välkommet, säger Anna Langenius.

Fredrik Olsson nickar instämmande.

– En styrelse kan verkligen sätta fart på utvecklingen, men som ägare måste du vara beredd på att våga släppa taget lite, säger han.

Läs mer: Styrelselistan för fler jämställda styrelser

Från tillväxt till hållbarhet

Själva tog Dayspring in sin första externa ledamot 2010, i samband med att de vill starta upp på ny ort och utveckla verksamheten. Det blev starten på ett mer aktivt styrelsearbete.

– När vi bara var ägare i styrelsen blandade vi styrelse-, vd-, och ägarfrågor ganska friskt. Det blev mer att vi stämde av. Efter en tillvänjningsperiod med vår nya ledamot flöt arbetet på bra. Det blev lättare att hålla isär hattarna och vi kunde flytta frågorna längre från den dagliga verksamheten mot det strategiska, säger Fredrik Olsson.

Idag är det till stor del hållbarhetsfrågorna som är Daysprings fokus för framtiden. Som konsultföretag i samhällsbyggbranschen är målet att bygga samhällen som är hållbara ur alla tre perspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

3 tips till dig som vill aktivera ditt styrelsearbete
  1. Fundera på vad ni vill åstadkomma med styrelsen. Ta till exempel inte in en kvinna bara för att få check på det, utan fundera över vilken kompetens och vilka perspektiv er styrelse behöver ha.
  2. Välj bort kompisar. Är ni flera ägare i ett ägarlett bolag, så undvik att ta in någons kompis i styrelsen. Det blir snabbt alldeles för personligt och är ohållbart i längden.
  3. Lyssna och förbered er noga. Som ägare kanske du kan din verksamhet bäst, men det finns andra som kan något också. Våga lyssna och analysera i stället för att gå i försvar. Och sätt en tydlig ägaragenda i förväg, det är en förutsättning för att styrelsen ska förstå vad ägarna vill.
VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

TILL STYRELSELISTAN