Ny forskning om styrelsearbete

Att ha koll på omvärld, hållbarhet och innovation blir allt viktigare för styrelser framöver. Det konstaterar Jonas Fasth, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Nu släpper han en ny bok om styrelsearbetets utveckling tillsammans med Västsvenska Handelskammaren.

– I takt med den snabba utvecklingen, teknologiska framsteg och globaliseringen har styrelsens arbete förändrats rejält under de senaste åren. Den går alltmer från att vara en reaktiv och kontrollerande enhet, till att vara en proaktiv och strategisk kraft, säger Jonas Fasth.

Tillsammans med Västsvenska Handelskammaren har han fördjupat sig i styrelsearbetets utveckling och interagerat med närmare 100 styrelseledamöter genom intervjuer och fokusgrupper. Resultatet presenteras nu i boken Styrelsearbete – dåtid, nutid och framtid.

Jonas Fasth, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och författare till den nya boken "Styrelsearbete - dåtid, nutid och framtid".

– En av de stora utmaningar dagens och framtidens styrelser ställs inför är att balansera sin stöttande och övervakande funktion med ett ökat behov av omvärldsbevakning och förståelse för hur externa förändringar påverkar företaget internt.

Forum för lärande

I boken framhålls också hur styrelsen rört sig från ett ensidigt fokus på aktieägarnas intressen, till en bredare syn på företag och ansvar. Idag måste styrelser beakta intressen från flera olika håll, ofta styrt av en allt tydligare regleringsram som inkluderar hållbarhet och etik.

– Sammantaget har styrelserollen blivit mer mångfacetterad, med en allt större mängd material att hantera och en ökad komplexitet. Det ger i sin tur en ökad arbetsbelastning, krav på ständig kompetensuppdatering och blir därmed en mer tidskrävande uppgift, förklarar Jonas Fasth.

För att hantera de nya kraven har många styrelser tagit in extern kompetens eller satt samman kommittéer för att hantera specialiserade frågor. Men behovet av att introducera innovativa metoder kvarstår.

– Det handlar också om att förändra vår bild av styrelsen. Genom att betrakta styrelsen som ett forum för lärande, och inte bara som beslutsfattande, kan vi främja dialog, mångfald och kollektiv visdom.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företag genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

Till Styrelselistan