Med export i fokus dubblade Remeda sin omsättning

Hur lyckas man mer än dubbla sin omsättning inom loppet av bara några år? Vi frågade Joel Svensson, VD på Remeda, och pratade om hans medverkan i Exportprogrammet, vikten av bred kunskap i en smal bransch och starka relationer.

Remeda är ett familjeägt medicinteknikföretag med fokus på ergonomiska produkter. Företaget, med huvudkontor i Halmstad, startades 1990 av Joel Svenssons pappa Staffan som upplevde en brist på tillbehör till autoklaver (maskiner som steriliserar instrument för het vattenånga). Remeda fokuserade därför på modern och mer ergonomisk utrustning, anpassad efter personalens behov. Kombinerat satsade man på kvalitet, och än idag är företagets första produkter i bruk.

Export fanns med i tanken redan från start och har sedan dess varit huvudfokus. De första exporterna gick till närområdet, innan Remeda bestämde sig för att samarbeta med långsiktiga återförsäljare utomlands.

– Vår första distributör etablerade vi i Japan 1994 och det har varit en viktig marknad för oss sedan dess. Det är ett land som till stor del liknar Sverige, med högutbildad sjuksköterskekår, moderna operationssalar och mycket fokus på ergonomi och arbetsmiljö, berättar Joel.

Joel Svensson, VD på Remeda.

I dag exporterar Remeda ungefär 90% av det de tillverkar. Produkterna säljs till sjukhus runt om i världen via distributörer i Europa, Asien, Afrika, Sydamerika och Mellanöstern.

EXPORTPROGRAMMET GAV VERKTYG OCH NYA KONTAKTER

För att få nya insikter och råd inom export deltog Joel år 2018 i Exportprogrammet, som riktar sig mot SME’s som vill nästa steg i sin internationella expansion. Deltagarna får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka sin kompetens inom aktuella områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

– För oss som exporterat i 30 år är det lätt att tycka att ens budskap och produkter är självklara. Men för varje nytt land vi går in i med en distributör så är vår produkt ny. Exportprogrammet gav oss verktyg att bättre paketera vårt budskap, skapa en ordentlig struktur och ta fram säljstöd till våra distributörer, säger Joel.

Nätverkandet är väldigt nyttigt

Som ensam ansvarig för Remedas försäljning hoppades Joel också på att få nya kontakter att kunna utbyta erfarenheter med.

– Jag ville komma i kontakt med andra med samma utmaningar och problem som jag. I dag är vi ett gäng från Exportprogrammet som ringer varandra för att diskutera olika saker och ge varandra input och stöd. Vi träffas även på event och deltar i samma nätverk för internationell försäljning. Nätverkandet är väldigt nyttigt och det ska man absolut inte underskatta, menar Joel.

FRAMGÅNGSFAKTORERNA BAKOM

Sedan 1990 har Remeda upplevt en organisk tillväxt på 5 till 10% årligen, men det är under de senaste åren som företaget har accelererat sin tillväxt avsevärt; 2018 invigde Remeda en ny fabrik, och sedan dess har företaget mer än fördubblat sin omsättning.

– Vi dubblade vår omsättning inom loppet av några år och det har krävts mycket för att springa med i den takten. Vi hoppas att det fortsätter gå bra, men kanske med någon paus här och var, så vi hinner andas lite emellanåt också, säger Joel och drar på smilbanden.

Det finns många marknader kvar att utforska

En stor del av företagets framgång de senaste åren baseras på långa distributörsrelationer och den gedigna kunskap och kapacitet man byggt upp. Bland annat berättar Joel hur Remeda snabbt kan tillgodose behov hos kunder som vill bredda sitt produktsortiment utan att behöva utöka sin utvecklingsavdelning.

– Vi har ett standardsortiment som vi kan anpassa efter olika kunder, vilket innebär att vi kan ha produktionsritningar färdiga på två veckor. Många väljer att ta vara på vår kunskap och långa erfarenhet i stället för ta fram produkterna själva, vilket skulle ta lång tid och kosta mycket pengar, menar Joel.

GODA FRAMTIDSUTSIKTER

Joel spår en ljus framtid för sitt företag. Samtidigt som nischade mässor fortfarande är viktiga för att träffa kunder, ser man att försäljningen via nätet ökar. Man kommer därför satsa mer på marknadsföring online framöver. Remeda kommer även att satsa på att öka försäljningen inom fler produktsortiment på USA-marknaden, samt fokusera på europeiska marknader såsom Spanien och Frankrike.

– De senaste åren har det dykt upp länder där vi inte haft en aning om att intresset och behovet funnits. Jag tror att vi kommer att växa i takt med att allt fler länder inser värdet av att ta hand om sin personal. Det är det som är så roligt med det här jobbet, att det finns många marknader kvar att utforska.

Joels exporttips


Var öppen för möjligheter som dyker upp. Man kan planera hur mycket som helst, men bananskalseffekten kan vara stor. Vägen till målet är inte alltid så rak som man tror och man måste vara flexibel för att komma i mål.

Det lönar sig också att ha tålamod, särskilt i vår bransch. Sjukhus jobbar ofta traditionsbundet och det kan ta några år innan det börjar rulla på och man tar sig in på nya marknader.

Då är det bra att ha en tydlig struktur och strategi för hur man ska bemöta och hjälpa distributörer och kunder. Det är lätt att få tunnelseende och tycka att ens produkt är självklar, men när man skapar den strukturen så inser man ofta att så inte är fallet.

VILL DU OCKSÅ GÅ EXPORTPROGRAMMET?

Nästa omgång av Exportprogrammet startar i Halland den 14 mars. Du får under nio månader hjälp att utveckla nya exportmarknader och möjlighet att vässa din kunskap inom internationell affärsutveckling.  

Till anmälan