Dags för en ny marknad?

Är det dags att ta klivet ut på en ny marknad? Kanske behöver du göra en marknadsanalys, utveckla en exportstrategi eller förstå en ny affärskultur? Oavsett vad är våra experter redo att stötta dig!

Att expandera till en ny exportmarknad innebär många möjligheter, men kan också bära med sig flera utmaningar och mycket att tänka på. Då är det tur att det finns hjälp att få! Exportcenter Väst utgörs av tio av Sveriges främsta exportfrämjande organisationer som tillsammans guidar företag internationellt.

Inom marknadsområdet samarbetar exportguider från Business Sweden, Enterprise Europe Network (EEN) och Västsvenska Handelskammaren – alla med lång erfarenhet av att hjälpa företag att växa utanför Sveriges gränser.

– Sverige är ett stort land men en liten marknad. Företag som vill expandera måste i ett tidigt skede kolla på andra marknader. Vi finns till för att sänka den tröskeln och minska eventuella risker med expansionen, berättar Oleg Zastenker från Business Sweden.

Oleg Zastenker, Business Sweden och Martin Henningsson, Västsvenska Handelskammaren.

Vilken hjälp kan företag få?

Både företag som är helt gröna inom internationella affärer och företag som kommit längre på exportresan är välkomna att kontakta Exportcenter Väst och att delta i aktiviteter. När ett företag vill påbörja en expansion utomlands, eller utöka sin nuvarande export, startar man med att göra en kartläggning av nuläge och framtid.

– Vid den första kontakten brukar man ta reda på var företaget befinner sig, och vart de vill. Därefter kan man komma med förslag på olika möjligheter och presentera passande erbjudanden, förklarar Martin Henningsson från Västsvenska Handelskammaren.

Tips: Exportboost

Experterna har olika expertisområden, men kan allihop stödja företag genom att öka förståelsen för olika marknader och etablera nya kontakter. De har även en god förståelse om varandras kompetenser, och är redo att vägleda företag så att man får bästa möjliga hjälp med sina utmaningar.

Såväl Västsvenska Handelskammaren som Business Sweden och Enterprise Europe Network återfinns på flera marknader i form av antingen egna kontor eller systerorganisationer. Det ger ett stort globalt nätverk, vilket är avgörande i en ständigt utvecklande bransch med skiftande marknader.

Utmaningar inom internationella affärer

Internationell expansion öppnar upp många möjligheter, men kan också uppfattas som krångligt och kravfyllt.

– Undersök en ny marknad noga innan du satsar på den, särskilt om den ligger långt bort. Ett tips är också att stämma av den interna kompetensen, det kanske exempelvis finns användbara språkkunskaper inom företaget som man inte har tänkt på, säger Martin Henningsson.

Läs mer: Med export i fokus 

Oleg Zastenker ser liknande utmaningar och påpekar att export även innebär att företag på nytt måste arbeta med paketering av budskap och positionering av produkter.

– Tidigare självklara frågeställningar som ”Vem ska jag sälja till och vad är mitt erbjudande?” behöver ses över igen. Man behöver alltså starta om, förstå sin affärsstrategi utifrån nya parametrar och skapa en förståelse kring hur arbetssättet kommer att skilja sig från hemmamarknaden, förklarar Oleg.

Experterna framhäver även att internationella affärer kan innebära administrativa utmaningar med nya regelverk och i vissa fall komplexa processer. Ett tydligt exempel är Brexit, som har skapat huvudbry för många företag. Men det går att genomföra, och framförallt – du behöver inte göra det ensam!

Experternas trendspaningar


1 Digitalisering

Allt fler är intresserade av digitala plattformar och e-handel, där Amazon och liknande aktörer spelar en central roll. Sammankopplat växer efterfrågan på digitala affärsmodeller, och intresset för artificiell intelligens (AI) ökar.

2 Exportoptimism

Trots geopolitiska omvälvningar och ett ansträngt ekonomiskt läge har experterna inte märkt av några nämnvärda förändringar i företagens inställning gentemot internationella affärer, utan ser en fortsatt optimism.

3 Värderingar

En tydlig koppling mellan affärsaktiviteter och värderingar blir alltmer framträdande. Exempelvis strävar allt fler företag efter att hållbarhetsaspekter ska genomsyra hela verksamheten, och på så vis generera positiva resultat i ett större perspektiv.

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att ta kontakt med våra experter om ditt företag strävar efter internationell tillväxt och nya exportmarknader. Vi erbjuder flera olika typer av stöd och guidar dig gärna rätt utefter dina specifika behov. 

Till marknad