Business Climate Survey USA 2024

USA är fortsatt en av de viktigaste utlandsmarknaderna för svenska företag och har det största värdet av svenska direktinvesteringar utomlands. I Business Climate Survey USA 2024, kartläggs företagens möjligheter och utmaningar vid affärsverksamhet i USA.

Rapporten, som baseras på 123 svar från svenska företagsledare verksamma i USA, indikerar att den amerikanska arbetsmarknaden förblir stark, med löneökningar som överstiger inflationen. Svenska företag är optimistiska om framtida intäkter och 72% av de tillfrågade i undersökningen förväntar sig en ökning. Detta understryker den nuvarande styrkan i den amerikanska ekonomin.

Minskad optimism

Trots att svenska företag överlag har en positiv syn på det amerikanska affärsklimatet, har optimismen minskat något under 2024. En bidragande orsak kan vara osäkerheten kring utgången av presidentvalet, där de senaste undersökningarna visar ett jämt lopp mellan kandidaterna. Dessutom upplever svenska företag att amerikanska kunder fortfarande har ett begränsat fokus på hållbarhet, även om medvetenheten ökar. Viljan att betala extra för hållbara alternativ är fortfarande låg.

För att lyckas i USA betonar respondenterna vikten av stark försäljningskompetens, varumärkeskännedom samt att etablera partnerskap och relationer för att behålla sin konkurrenskraft.

Läs hela rapporten här

SEMINARIUM: MARKNADSFOKUS USA

För dig som vill djupdyka ytterligare i den amerikanska marknaden arrangerar Exportcenter Väst den 3 september ett seminarium i Göteborg; Marknadsfokus USA. Vi går igenom de grundläggande aspekterna av att bedriva affärsverksamhet i USA och diskuterar aktuella trender och utmaningar på den amerikanska marknaden, samt hur svenska företag kan navigera dessa för att maximera sina affärsmöjligheter. Välkommen!

Anmälan här