Exportchefsindex Q2 2024

Business Sweden ger kvartalsvis ut Exportchefsindex (EMI) som speglar stämningsläget bland svenska exportföretag.

Under andra kvartalet ökade EMI med 4,5 punkter till 55,3. Svenska exportföretag är mycket optimistiska om exportsförsäljningen, både nuvarande och prognostiserade, medan delindexet för förväntad exportefterfrågan från Central- och Östeuropa ökade markant.

Läs hela rapporten här