Exportkreditbarometern våren 2024

Vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit pekar på optimism bland svenska exportföretag.

Vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit pekar på optimism bland exportföretagen. Rapporten, som är en temperaturmätare på svensk exportindustri, visar att företagen ser ljust på framtiden och förväntar sig ökade möjligheter för export och tillväxt.

Stigande optimism och förväntningar

Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK) visar att lättnader i penningpolitiken, såsom sänkta räntor och förbättrade kreditvillkor, lett till ett uppsving i förtroendet hos exportföretagen.

Ökat fokus på hållbarhet

Enligt undersökningen har de senaste årens utmanande globala situation inte minskat svenska exportörers engagemang för hållbarhet. Företagen ställer allt oftare krav på sina leverantörer gällande mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor. Andelen större företag som planerar investeringar för att minska klimatpåverkan inom de närmaste tolv månaderna är oförändrad jämfört med höstens mätning, men bland mindre företag ser man en markant ökning.

Prisbilden för finansiering väntas förbättras avsevärt

Både större och mindre företag har märkt en viss förbättring i prisbilden för finansiering, men den största skillnaden ligger i framtidstron. I höstas trodde endast 30 procent av exportföretagen på billigare finansiering – idag tror hela 76 procent att finansieringen kommer att bli billigare de kommande 12 månaderna.

Maria Simonson, tf. chef Kundrelationer och Hållbarhetschef hos SEK, förklarar att den första räntesänkning som Riksbanken har genomfört, i kombination med förväntningar på flera ytterligare sänkningar framöver, leder till lägre finansieringskostnader för svenska exportföretag. Detta bidrar till en mer positiv syn på orderingången de kommande åren.

Allt färre ser den svaga kronan som positiv

Enligt vårens Exportkreditbarometer upplever nu endast 44 procent av företagen den svaga kronkursen som positiv, jämfört med 52 procent i höstas.

Erik Hådén, chef för investerarrelationer på SEK, förklarar att även om en svag krona generellt sett är positivt för svensk export, så blir utländska insatsvaror dyrare, och det finns en risk att de lägre priserna på svenska produkter kan bli ett slags normalläge för köparna.

Läs hela rapporten här