Global business climate survey 2023

Global Business Climate Survey ges ut av Business Sweden. Årets utgåva visar att svenska företag har en allt mer positiv syn på affärslandskapet på ett antal tillväxtmarknader. Men på andra håll råder stor försiktighet mot bakgrund av fortsatt inflationstryck, svagare ekonomisk utveckling och det osäkra geopolitiska läget.