Exportchefsindex Q4 2023(2)

Under årets sista kvartal fortsätter exportföretagen att ge dystra signaler om utvecklingen på världsmarknaden. Business Swedens Exportchefsindex (EMI) föll med 2,3 enheter till 44,4 – den lägsta nivån sedan pandemin bröt ut. Synen på förväntad exportefterfrågan från Nordamerika dök medan Asien återhämtade sig påtagligt.