Business Climate Survey Tyskland 2024

Som världens tredje största ekonomi och den största i Europa, spelar Tyskland en avgörande roll som Sveriges främsta handelspartner. Den femte upplagan av Business Climate Survey Tyskland syftar till att fördjupa förståelsen för svenska företags erfarenheter på den tyska marknaden.

Undersökningen 2024 baseras på svar från 137 svenska företagsledare som verkar i Tyskland. Rapporten utforskar viktiga framgångsfaktorer och strategier som svenska företag använder för att hantera marknadsdynamiken och beskriver några av de aktiviteter som Team Sweden Germany (Sveriges ambassad, Business Sweden och Svenska Handelskammaren) har organiserat under det senaste året.

Årets rapport visar att färre företag planerar att öka sina investeringar på den tyska marknaden. 61% av respondenterna i undersökningen rapporterade ett lönsamt år 2023, även om detta är en liten minskning från 63% 2022, är det i linje med resultaten från 2021 vilket indikerar fortsatt stabilitet och lönsamhet på marknaden.

Hållbarhet viktigt för tyska konsumenter

Resultaten från årets undersökning visar också på en ökning i betydelsen av miljö- och hållbarhetsaspekter för tyska kunder. En respondent återspeglade detta i sin kommentar som noterade att hållbarhet har blivit märkbart viktigare på den tyska marknaden jämfört med för fem år sedan.

Starkt varumärke

Rapporten lyfter även att det svenska varumärket fortsätter att bidra positivt till företagens affärsverksamhet i Tyskland. Övergripande uppfattas den svenska bilden positivt bland respondenterna, där 59% rapporterar dess positiva påverkan, och över en fjärdedel anser att det bidrar starkt till deras affärer i Tyskland.

Läs hela rapporten här

SEMINARIUM: MARKNADSFOKUS TYSKLAND

För dig som vill djupdyka ytterligare i rapporten arrangerar Exportcenter Väst den 17 september ett seminarium: Marknadsfokus Tyskland. Välkommen att ta del av en den årliga undersökningen som fångar upp aktuella synpunkter och framtida förväntningar hos svenska företag som redan är verksamma i Tyskland. Du får ovärderliga perspektiv från dessa företag som speglar deras syn på tysk ekonomisk utveckling, framgångsfaktorer i Tyskland, lokala förhållanden och hållbarhet.

Anmälan här