STATISTIK ÖVER SVENSK EXPORT OCH IMPORT

Vårt statistikverktyg hittar du om du scrollar längre ner på denna sida. Siffrorna kommer från SCB och gäller för år 2022.

Verktyget är enkelt att använda och har flera smarta funktioner. Genom interaktiva kartor och menyer kan du välja ut den statistik som intresserar just dig.

VILKEN TYP AV STATISTIK KAN JAG SE?

Statistiken som du kan se består av två delar. Den första delen ger dig tillgång till övergripande nationell data. Genom att välja region på Sverigekartan till vänster visas statistik från den aktuella regionen.

Del 1: Här kan du se statistik över:

● Export, import och handelsbalans
● Vart i världen exporten går
● Varifrån importen till Sverige kommer
● Vilka branscher som dominerar handeln
● Utvecklingen av export och import över tid

EXPORT OCH IMPORT I VÄSTRA GÖTALAND OCH HALLAND

Den andra delen ger dig tillgång till mer djupgående data för exporterande och importerande företag i Västra Götaland och Halland. Genom att välja kommun på Sverigekartan visas statistik från den aktuella kommunen.

Del 2: Här kan du se statistik över:

● Antalet företag som exporterar och importerar
● Fördelningen av företag per styrkeområde
● Vilka företag som exporterar till vilka region
● Vilka företag som importerar till vilka regioner

Mer detaljerad information
Längst ner hittar du även en sammanställning av företagen med mer detaljerad information om export- och importvolym, styrkeområde, kommun, antal anställda samt länk till företagens webbplatser.

Filtrera och sök efter företag                                                               

Genom att använda menyn till vänster kan du dessutom filtrera information, exempelvis efter vilka företag som är aktiva inom en viss sektor i en viss kommun. Det finns även en sökfunktion där du kan söka efter ett specifikt företag.

VARIFRÅN KOMMER STATISTIKEN?

Statistiken som presenteras i vårt verktyg kommer från Statistiska Centralbyrån. Siffrorna avser år 2022 och baseras på sätet för bolagens huvudkontor. Indelningen av styrkeområdena är baserad på den SNI-kod som finns registrerad hos Skatteverket.

Har du frågor kring statistiken?                                                           

Kontakta Jesper Öhrn

Statistik hela Sverige

Klicka på de olika delarna för information om export och import på nationell, regional och kommunal nivå.

Statistik sök företag

Klicka på de olika delarna för information om våra styrkekluster, branschindelningar och vilka företag som finns inom de olika klustren.

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan

 • ALMI
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN