Statistik

Export- och importstatistiken nedan kommer från SCB och har visualiserats i ett verktyg av Exportcenter Väst. Siffrorna avser år 2021 och baseras på sätet för bolagens huvudkontor. I nästkommande uppdatering kommer statistiken baseras på arbetsställe, vilket gör Västsverige till landets största exportregion. (Se Regional exportstatistik - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se))

Vilken statistik visas?

Statistiken består av två delar – övergripande nationell data samt mer ingående information för Västra Götaland och Halland. Den nationella statistiken visar export, import och handelsbalans i Sveriges samtliga regioner. Genom att välja region på Sverigekartan till vänster visas statistik från den aktuella regionen. Det går även att se vart exporten går och importen kommer ifrån, samt vilka branscher som dominerar handeln i de olika regionerna.

Statistik på företagsnivå

I statistiken för Västra Götaland och Halland finns mer djupgående data gällande den internationella handeln, samt detaljerad information på kommunnivå. Det finns även en sammanställning på exporterande och importerande företag. I menyn till vänster går det att filtrera information, exempelvis efter vilka företag som är aktiva inom en viss sektor i en viss kommun.

Styrkeområdesindelningen av företag är baserad på den femsiffriga SNI-kod som finns registrerade hos Skatteverket.

Frågor

Vid frågor gällande statistiken är ni välkomna att kontakta Jesper Öhrn.

Statistik hela Sverige

Klicka på de olika delarna för information om export och import på nationell, regional och kommunal nivå.

Statistik sök företag

Klicka på de olika delarna för information om våra styrkekluster, branschindelningar och vilka företag som finns inom de olika klustren.

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan

 • ALMI
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN