Visionär ledare i en mansdominerad bransch

Hon startade sin ledarskapsresa som en av få kvinnor i en mansdominerad bransch. Och mitt under rådande lågkonjunktur valde hon att axla sin första vd-roll. Johanna Hult Rentsch sticker inte under stol med att hon triggas av utmaningar.

– Jag tycker det är spännande att arbeta med ledarskapet och att anpassa det utifrån hur omvärlden och organisationen ser ut. Jag kommer hellre in i en turbulent tid, än när det är förutsägbart. Du får titta på din verksamhet och din marknad. Vilken potential har vi och hur får vi ut det bästa? Det blir lite skarpt, säger hon.

Drygt ett halvår har gått sedan Johanna Hult Rentsch för första gången tog cykeln till sin nya arbetsplats vid Lilla Bommen i Göteborg. Och den första tiden som vd för fastighetsbolaget Platzer beskriver hon som rolig, intensiv och lärorik.

– Jag känner att jag kan göra skillnad. Samtidigt är det ganska speciellt att gå in som vd i en sådan här tid. Branschen är konjunkturkänslig, så du får i princip landa springande.

STÅR STADIGT I LÅGKONJUNKTUREN

Det gånga årets inflation och höjda räntor har slagit hårt mot bygg- och fastighetsbranschen. Men Platzer, som är ett utpräglat Göteborgsföretag och utvecklar kommersiella fastigheter för kontor, industri och logistik, står sig starkt, berättar Johanna Hult Rentsch.

– Snabbt stigande räntor medförde utmaningar för fastighetsbranschen i form av ökade finansieringskostnader och högre yielder som innebar att vi fick göra negativa orealiserade värdejusteringar av vår portfölj. Samtidigt går den underliggande verksamheten starkt och vi levererade för första gången mer än en miljard i driftöverskott. Vi har också en bra diversifiering i våra två segment kontor och industri & logistik.

Även bolagets geografiska placering spelar in.

– Jag ser att det är en styrka att vi är verksamma här i Göteborg där exporten går bra och vår tillverkningsindustri ligger på en normalstark konjunktur. Vi är en stark region som stått emot konjunkturen bättre än väntat. Mitt i navet för den gröna omställningen växer Göteborg med 11 000 sysselsättningstillfällen per år.

GRUNDBULTEN I LEDARSKAPET

Av de saker som engagerar Johanna Hult Rentsch är det tydligt att stadsutveckling och ledarskap är några av dem. Intressen som följt henne sedan den första rollen som arbetsledare i byggproduktion. Då som nyutexaminerad ingenjör från Chalmers.

– Min första arbetsgivare NCC hade redan i början på 90-talet en medveten satsning för att få in fler kvinnor i byggproduktionen. Idag är det mycket bättre mix, men då var det ovanligt med tjejer i produktionen och jag stack ut lite. Samtidigt blev ett en trigger till mitt ledarskap. Jag fick fundera över vad jag står för och hur jag ska förmedla det för att få med mig människor.

Än idag ser Johanna Hult Rentsch det som en grundbult i sitt ledarskap och poängterar vikten av att våga reflektera över vem man är som ledare.

– Jag tror att man ska vara sig själv i alla lägen, det är viktigt att man känner både sina styrkor och svagheter och vågar visa de sidorna. Du behöver koppla ihop hjärna och hjärta, kunna uttrycka hur du leder och vad som är viktigt för dig, men också vara genuint intresserad av människor och deras förmåga.

Läs mer: Utveckla ditt ledarskap med oss

JÄMSTÄLLDHET ETT AFFÄRSBESLUT

Mycket har hänt sedan den där första rollen, som en av få ledande kvinnor i byggproduktionen. Men fortfarande behöver både bygg- och fastighetsbranschen och näringslivet i stort arbeta för ökad jämställdhet på samtliga nivåer i bolaget, säger Johanna Hult Rentsch.

Både hon själv och Platzer är engagerade i Västsvenska Handelskammarens initiativ Styrelselistan som arbetar för att öka antalet jämställda styrelser i Västsverige, en siffra som just nu ligger på 16 procent.

– Jag är helt övertygad om att jämställdhet är ett affärsbeslut. En jämställd grupp presterar bättre resultat än en homogen grupp, det går att läsa i siffror. Vi behöver fler perspektiv och jag upplever också att det ger en bättre kommunikation i gruppen, säger Johanna Hult Rentsch.

Under 2023 har Platzer återigen uppfyllt sitt mål med en könsfördelning på 40/60 i företaget, och styrelsen består av 43 procent kvinnor.

– För oss är det ett viktigt signalvärde att vår bransch är jämställd och att vi bidrar till det. Vi jobbar med stadsutveckling i Göteborg, och Göteborg består av både kvinnor och män. För att se den omvärld du verkar i behöver du spegla den. Sedan finns det såklart utvecklingspotential och det ser jag fram emot att få fortsätt jobba med.

Johannas tre ledarskapstips


  1. Ha koll på din ledarkompass. Våga reflektera kring vem du är och vad du står för i ditt ledarskap och berätta om det och dina förväntningar för ditt team när du börjar ett nytt jobb. Det ger en tydlighet från början och gör det snabbare att komma framåt.

  2. Kombinera hårda och mjuka värden. När du leder ett företag är det ett mer datadrivet ledarskap, du behöver hantera risk och basera beslut på siffror och prioritera. Kombinera det med teamledarskap där du får med dig människorna, var nyfiken, intresserad, närvarande och lyssna.

  3. Våga vara visionär. Jag tycker syftet i de organisationer jag jobbar med är viktigt. Platzers vision är att göra Göteborg till Europas bästa stad att bo och arbeta i. Det är en viktig vision för både mig och de jag leder, så den facklan vill jag hålla högt.