Vad är viktigast för framtidens styrelser?

Med en fot i vetenskapen och en i näringslivet har Daniel Yar Hamidi stor erfarenhet av bolagsstyrning. Vi ringde upp honom för att ta reda på vilka faktorer han ser som viktigast för framtidens styrelser.

Som forskare vid högskolan i Borås undersöker Daniel Yar Hamidi bolagsstyrning utifrån ett innovationsperspektiv. Han har även själv suttit i flera styrelser och bland annat varit med och startat upp Styrelseakademin i Sjuhärad, samtidigt som han utbildar i styrelsefrågor. Styrelseområdet beskriver han som föränderligt, och med dagens tätare och snabbare skiften ställs nya krav på styrelsemedlemmarna.

- Som styrelseledamot kan man inte bli bekväm bara för att man har blivit invald, utan man behöver ständigt utvecklas och lära sig förstå sin omvärld. Det agila, livslånga lärandet är inget nytt begrepp, men det har nog aldrig har varit så aktuellt som nu, säger Daniel Yar Hamidi.

Daniel Yar Hamidi, innovationsforskare Borås Högskola.

Ett område som har drivit på nytt lärande och förändring på de flesta plan i dagens samhälle är den digitala tekniken. Daniel Yar Hamidi forskar för närvarande om beslutsfattande och datadriven innovation, och han menar att hur vi använder oss av digital teknik är en avgörande faktor inför framtiden, också inom styrelser.

- Den både förändrar processer och påverkar affärsmodeller. All den data vi idag har tillgång till påverkar också beslutsfattande, och bolagsstyrning handlar ju till syvende och sist om just det.

Ansvar för samhället

Förutom det digitala spåret lyfter han även vikten av att arbeta med hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Här har styrelsen, med sin huvudposition, möjlighet att både påbörja och driva förändring.

 - Det finns en gängse uppfattning bland företag att deras viktigaste uppdrag är att se till att aktieägarna får så stor utdelning som möjligt. Det korrelerar inte med den värld vi lever i. I stället måste vi börja fundera på vad som är min roll i samhället, vad kan jag göra?

För morgondagens företag kommer det att bli allt viktigare att skapa ett mer diversifierat värde menar Daniel Yar Hamidi, vilket exempelvis kan byggas genom relationer och genom att ta samhällsansvar.

- Det är min övertygelse att om du gör bra ifrån dig för samhället, kommer företaget att utvecklas väl. Gör du inte det så kan du kanske vinna på kort sikt, men aldrig på lång sikt. Och det är något som tåls att upprepas vid varje tillfälle som ges, även om man kanske tror att alla är med på det, avslutar Daniel.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?

TILL STYRELSELISTAN