"Företagande ska värderas lika oavsett kön"

Endast 1 procent av kapitalet som investerades i Sverige 2020, gick till bolag grundade av kvinnor. Vår gästkrönikör, Maria Roth, regionchef på SEB berättar om hur det står till med den ekonomiska jämställdheten och hur de arbetar för att öka den.

Jag har tre döttrar och en son. Jag tycker att jag har gett dem samma förutsättningar. Ändå är det nästan tre gånger så stor sannolikhet att sonen startar företag och blir entreprenör, och det är mer än fyra gånger så stor sannolikhet att han får ett styrelseuppdrag.

Maria Roth, regionchef på SEB.

Dessutom kommer han sannolikt tjäna mer än sina systrar, till och med för samma arbete, och därmed ha större chans att spara och investera. För även om vi anser att vi lever i ett jämställt samhälle, så ägs bara cirka 26 procent av svenska företag av kvinnor. Kvinnor i Sverige äger också bara hälften så mycket som män totalt. Majoriteten av tillgångar och kapital tillfaller fortfarande män, som därmed även är de som sitter på den ekonomiska makten, friheten och valfrihet.

Även om vi anser att vi lever i ett jämställt samhälle, så ägs bara cirka 26 procent av svenska företag av kvinnor.

En annan stor utmaning som kvinnliga företagare står inför, är att attrahera investerare. Endast 1 procent av kapitalet som investerades i Sverige under 2020, gick till bolag grundade av kvinnor.

På SEB vill vi uppmuntra och stötta kvinnliga entreprenörer, men också medvetandegöra och uppmuntra till ökad ekonomisk jämställdhet. Som bank har vi ett ansvar att se till att kvinnligt och manligt företagande värderas lika och att det görs en rättvis och likvärdig bedömning av affärsplaner och i kreditgivning. Vi försöker skapa förutsättningar genom att stötta kvinnliga affärsnätverk och olika initiativ som syftar till att attrahera investerarkapital till bolag ledda av kvinnor.

Vi ser också vikten av förebilder, att vi uppmärksammar och lyfter fram duktiga kvinnliga entreprenörer som tagit steget och vågat satsa på en bra idé och startat företag, och som själva kan inspirera andra kvinnor att följa i deras fotspår.

Att ha modet att våga tro på sig själv och att satsa på sina idéer, är grunden i entreprenörskap. Men ska vi lyckas skapa lika förutsättningar för kommande generationer, nå en jämnare fördelning av ägande, styrelseposter och kapital så krävs förändring på ett högre plan. Vi måste alla arbeta tillsammans för ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?

Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser. Söker du en ny styrelseledamot eller är du vår nästa kandidat på listan?