Om Mathivation

I nuläget finns Mathivation i 10 olika kommuner runt om i Sverige. Uppskattningsvis möter vi årligen cirka 20 000 elever. Våra 60 timanställda Mathivators håller cirka 300 utbildningstillfällen per år.

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren.

För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik samt programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet. När elever får lära ut till andra elever skapas förebilder på skolan, vilket stärker studiekulturen.

Mathivations verksamhet är helt kostnadsfri för kommunala skolor och finanseras helt av partnerföretag och kommuner. 

KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden genomsyrar hela verksamheten och formar hur vi utmanar, inspirerar och engagerar elever genom elevlätt lärande.
Motivation

Vilka armhävningar är det som bygger muskler? Det är de två sista som du egentligen inte orkar men som du gör på ren vilja. Det är när du tänjer på dina gränser som du gör framsteg. På samma sätt är matematik ett gym för hjärnan där vi bygger hjärnmuskler till att analysera, se mönster och lösa problem. 

Kreativitet & Uthållighet

Att räkna 1+1 om och om igen gör ingen smartare. Du måste gå över gränsen för vad du tror du klarar, våga testa, göra fel, inte fatta. Tills du slutligen klarar det. På så sätt utvecklas du och gränsen för vad du trodde var möjligt har flyttats ett steg framåt.

Unga förebilder

Verksamheten bygger på timanställda gymnasie- och högskolestudenter, vilka är de som håller i Inte-Fatta-Kurserna, coachar på skolbesöken och föreläser på inspirationsdagarna. De flesta är studenter som själva varit aktiva elever i Mathivation i grundskolan.

När före detta elever gör återbesök på sin gamla högstadieskola skapas naturliga förebilder i närområdet, vilket bidrar till en förbättrad inställning till studier i allmänhet och matematik i synnerhet. Detta är en viktig del för återväxten i arbetet och i att säkra kompetensförsörjningen i kommunen.

Möt vår kollega, en föredetta elev

Tack vare Mathivation har jag utvecklat min talförmåga inför andra. Från att inte kunna hålla presentationer inför min egen klass till att lyckas hålla tal och lektioner inför mängder av klasser, företag och okända människor som jag aldrig träffat innan.

Lobna Mellahi, distriktsansvarig Mathivation
Tack vare Mathivation har jag utvecklat min talförmåga inför andra

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg