Caroline Domeij

Caroline är chef för tjänsteavdelningen som levererar Handelskammarens tjänsteutbud med fokus att stärka och utveckla företagen i Västsverige. 

Våra tjänster stöttar företagens behov av kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och utveckling av sin internationella affär. Här finns mötesplatsen för företagens fysiska och digitala möten samt projekt som Styrelselistan, för att skapa förutsättningar för ett jämställt styrelserum.

Caroline pratar gärna med dig och ditt företag om Handelskammarens tjänsteutbud.