Ulrika Sjövall

Ulrika Sjövall har erfarenhet av affärsutveckling, e-handel, omvärldsanalys, varumärkesstrategi, kommersiellt fokus och ledarskap.

Tillväxt, innovation och kundfokus uttryckt genom ett inspirerande ledarskap baserat på engagemang, tydlighet och arbetsglädje! Stark kommunikativ förmåga, lösningsorienterad och kommersiellt driven med gedigen erfarenhet från multikanalstrategi (e-com/retail).

Har strategiskt drivit transformation av varumärke och sortiment, med lönsamhet i fokus, hos Nordens största e-handlare Ellos. Utvecklat ett klassiskt postordervarumärke till att bli en trendig onlinedestination med stark tillväxt genom egenutvecklad design och varumärken.

Sitter som ledamot i två styrelser. Har arbetat operativt i ledande befattningar som Design Director, Creative Director och Business Unit Director.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.