Ulrica Crisp

Vilken affär eller investering skapar bäst lönsamhet? Hur påverkar den företagets balansräkning och ger bäst möjlighet till extern finansiering eller nya investerare? 

Efter drygt 20 år som ansvarig för relation, lönsamhet och kredit av bankens största kunder har jag lång erfarenhet av att utifrån bedöma företagens affär, lönsamhet, organisation, hållbarhet och balansräkning i syfte att ha bästa möjlighet till extern finansiering och investerare. 

I er styrelse skulle jag bidra med min erfarenhet av  affärsutveckling med fokus på lönsamhet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. 

Jag är en glad person med stor energi, nyfikenhet och vilja att bidra, lätt att skapa relationer men samtidigt en förståelse för struktur och ordning och reda. 
Idag sitter jag i två bolagsstyrelser varav jag är ordförande i den ena.

Hör gärna av dig om du vill veta mer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.