Ulrica Crisp

Jag har i många år arbetat som rådgivare och kundansvarig mot stora företag. I detta arbete är det viktigaste att titta på affärsstrategi, ledarskap, konkurrensen och inte minst de finansiella möjligheterna att genomföra dessa planer.

Arbetet är mycket framåtriktat och därför har arbetet med bolagen mest kretsat runt detta. Det har också funnits fall då jag fått aktivt påverka styrningen av bolagen för att få en bra struktur för att kunna genomföra nödvändiga förändringar, framförallt i kris. Hållbarhet har legat mig varmt om hjärtat i dessa diskussioner och är något som jag tror att nödvändigt för företag att arbeta aktivt med.

Jag har ett starkt intresse för entreprenörskap och start ups och kompletterade därför min utbildning hösten 2020 med en kurs i entreprenörskap och Innovation på Göteborgs Universitet. Jag tror att jag kan bidra i en styrelse med mitt affärsmannaskap men också med struktur och framåt tänkande samt förståelse för försäljning B2B och finans.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.