Tarja Kälvelid

Jag har en lång ledarerfarenhet inom bank/finans och är en utpräglad entrepreniöriell person. Möjlighetsorienterad.

Under mina år har jag varit med om olika kriser, den största var när räntan gick upp till 500%. Då låg jag som bankchef nära flera företag för att hjälpa dem att överleva och ställa om sina affärsmodeller. Det lade grunden för hur jag hjälpt bolag att utveckla sina bolag både som affär och hur finansiera verksamheten. Här ligger ett gediget intresse för entreprenörer som grund. Efter min finanskarriär var jag vice VD i ett bolag som hade 130 anställda och hade ett stort ansvar och inte minst för ledningsgruppmöten i bolaget.

Sen ett par år tillbaka har jag ett eget företag och tar uppdrag för bolag som vill ställa om affärsmodeller, vill växa, behöver kapital etc. Det handlar om mycket strategiska frågor. Hur man skapar ett värdeskapande företag. Jag är övertygad om att för att ett bolag ska lyckas över tid behöver bolaget ha en vision. Varför finns företaget? Vad är ägarens WHY? För vilka etc. Hur vill man uppfattas av personal, kunder och leverantörer. Målsättning, vilka marknader vill man vara på? Hur sätta organisationen och ett tydligt ledarskap där ledaren defacto involverar medarbetare i HUR nå målen etc. De bolag som tar in externa ledamöter i styrelsen kommer lyckas växa snabbare, rätt hanterat, genom att styrelsen jobbar som den bör med strategiarbete. Sen två år har jag lett processer inom scaleup och omställning av affärsmodeller inom Connect. Har bla haft uppdrag för ALMI och utvecklingsuppdrag för Styrelseakademien.

Idag är jag även rådgivande inom kapitalanskaffning, dvs externt kapital. NU är jag i fasen att jag vill göra skillnad genom ett gediget styrelsearbete, både som ledamot och ordförande. Har just gått in i ett tillväxtbolag som ska skala upp men har tid för flera uppdrag. Av mig får man en genuint äkta och engagerad ledamot som har tid och kan gå in för en tid om upp till 4-5 år. Jag går bara in i bolag jag verkligen tror har en möjlighet att växa och jag kommer till min rätt. Jag vill arbeta i styrelser med mitt djupa engagemang.

Ta en fika med mig och intervjua mig så får ni " se " vem jag är.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.