Sarah Norving

Med flerårig bakgrund inom strategisk projektledning, affärsutveckling och förändringsledning arbetar jag med att ta projekt från start till mål och utveckla verksamheter i förändring.

Jag har ett stort nätverk som växer varje dag. Tre viktiga komponenter i mitt arbetssätt är insikt, handling och effekt. Certifierad ledamot vid Styrelseakademiens styrelseutbildning ”Rätt Fokus”.

Är idag aktiv ledamot i Borås Industri och Handelsklubbs Nämnd, ledamot i Högskolan i Borås Holdingbolag, ledamot i styrgruppen av Science Park Borås Initiativ Circular Hub, samt ordförande i Nordiska Textilakademins styrgrupp för säljutbildningen. Har tidigare även varit ledamot i styrelserna för t.ex Creative Cluster och Företagarna Borås.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.