Nina Larsen

Jag är en visionär och driven internationell ledare med fokus på att skapa långsiktigt värde för kunder, företag och samhället. Med lång och bred erfarenhet från mode- och bilindustrin har jag en stark bakgrund inom varumärkesbyggande, försäljning och marknadsföring, digitalisering och tekniska go-to-market-program samt förändringsledning för tillväxt och effektivisering i internationella organisationer.

Jag brinner för att hjälpa företag och individer att nå sin fulla potential. Mitt engagemang sträcker sig från styrelsearbete och konsultation till volontärarbete. Jag har en stor passion för att främja hållbara affärsmodeller och digitalisering, vilket skapar verklig förändring.

Som ledare värdesätter jag nyfikenhet, ständig utveckling och att ifrågasätta det etablerade. Jag tror på att låta fakta styra beslut och använda strukturerade metoder för att öka produktivitet och lärande. Genom att identifiera strategiska möjligheter och talanger skapar jag en miljö där innovation och kundfokus blomstrar.

Mitt mål är att göra en positiv skillnad genom att bidra till utvecklingen av företag och individer, särskilt i internationella och hållbarhetsinriktade sammanhang. Jag är baserad i Sverige men arbetar globalt.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.