Monica Green

Med 24 år i Riksdagen har jag skaffat mig ett stort kontaktnät, lång erfarenhet och bred kunskap inom ekonomi, kommunikation och jämställdhet.

Jag föreläser om värdegrunder, härskartekniker och om hur vi uppnår jämställdhet på jobbet. Jag är ordförande för Stiftelsen Fistula sjukhuset samt för Kulturarbetscentrum Rosa Huset i Skövde.

Jag har styrelseuppdrag i GöteborgsOperan AB och i Skövdebostäder AB. Dessutom verkar jag som internationell valobservatör genom Folke Bernadottakademin. Min bok Lyft varandra en guide till halva makten vänder sig till både män och kvinnor. Läs mer https://www.greenkontakten.se

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.