Miriam Tjernström

Med mig i styrelserummet får du 20 års erfarenhet av internationell varumärkes- och affärsutveckling. För att bidra på ett bredare plan i näringslivet är jag aktiv i styrelser och advisory boards.

Jag skapar tillväxt i ditt bolag genom att fokusera på fyra områden:
• Helhetsupplevelsen. I slutänden är det kundens upplevelse av helheten som är det viktigaste för att säkra nya, nöjda och återkommande kunder.
• Stärkande kommunikationsinsatser. Fångar ni kundernas intresse? Ökar ni kännedomen? Lyckas ni kommunicera vad ni står för och varför man ska välja er framför konkurrenterna?
• Psykologisk trygghet. Allt pekar på att psykologisk trygghet gynnar innovation och utveckling tillsammans med att öka attraktionskraften för talanger.
• AI och digital transformation. Vilka är möjligheterna och konsekvenserna för ditt bolag?

Min bakgrund är mångsidig med erfarenhet från mode och detaljhandeln, FMCG och Automotive – som konsult och anställd i ledande roller. Min tid som presschef och Brand Experience Manager på Lindex gav mig också djupgående förståelse för hållbarhetsfrågor och hur dessa kan navigeras i komplexa branscher. Min approach till styrelsearbete är rationell och lyhörd. Jag bidrar till ett gott samarbetsklimat och säkerställer att vi tillsammans ser på frågor och utmaningar från olika perspektiv.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.