Mia Bökmark

Efter att ha suttit på många seniora, ledande positioner i olika områden inom storbolag (SKF) så är jag nu en erfaren strategist med holistiskt synsätt men med känsla för detaljer. Detta tillsammans med min analytiska läggning gör att jag lett mina ansvarsområden och dess medarbetare genom förändringar till framgång.

Områdena jag varit ansvarig för är produktutveckling, fabriksledning, affärsutveckling samt marknadsföring. Samtliga av dessa poster har inneburit internationella ansvarsområden med personal runt om i världen. Jag brinner dessutom för ledarskapsfrågor och utveckling av medarbetarna, och är redan engagerad i mentorskap för framtidens ledare. Med dessa erfarenheter ser jag att jag kan vara bidragande i styrelser till företag inom industriella sektorn men också de företag som är i tillväxt och behöver stöttning i strukturuppbyggnad och processutveckling i allmänhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.