Marie Osberg

Jag har lång erfarenhet ifrån seniora tjänster inom bank och finans. 

Jag är engagerad och nyfiken och brinner för att skapa lönsamma affärsstrategier med stort hållbarhetsfokus. För tillfället har jag uppdrag i två noterade bolag samt ett styrelseuppdrag inom Rädda Barnen. Jag sitter även i flera utskott både som ordförande och ledamot. 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.