Maria Wiese

Jag jobbar med omvärldsanalys med erfarenhet inom mobilitet och teknikutveckling inom de sektorerna.

Min erfarenhet av styrelsearbete är främst inom Göteborgs kommun, och även inom föreningslivet, fackligt och som facklig representant för CEVT. Är nyfiken på framtida tekniker och tekniklösningar och hur dessa kan bidra till tillväxt och konkurrensfördelar och långsiktighet för verksamheter.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.