Maria Stenström

Med vilja att göra skillnad och en styrka att omsätta strategier till handling vill jag ta plats och ansvar i en styrelse för bolag på väg in i framtiden.

Jag har i ledande befattningar och i olika branscher drivit framgångsrikt förändringsarbete i stora komplexa organisationer med fokus på hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Uppdragen har handlat om affärsutveckling, digital transformation och organisationsutveckling. Jag är visionär, kommunikativ, har lätt för att bygga relationer och förtroende som skapar engagemang och hållbara resultat.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.